Begrijpend luisteren

Begrijpend luisteren

Begrijpend luisteren, een uitdaging van formaat…

Begrijpend luisteren bereidt het jonge kind voor op begrijpend lezen. Expertis Onderwijsadviseurs heeft als één van de eersten in Nederland een antwoord gevonden op de vraag hoe begrijpend luisteren een opmaat kan zijn voor het begrijpend lezen.

Al vanaf de geboorte leren kinderen luisteren naar taal. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze naar taal kunnen luisteren en het leren begrijpen. Wat van belang is bij begrijpend luisteren is dat het jonge kind in staat is om verhalen te begrijpen, vragen te beantwoorden, voorspellingen te doen over wat er gaat gebeuren en in hun eigen woorden kunnen na te vertellen wat er zich in het verhaal afspeelde. Dit zijn onder andere strategieën die belangrijk zijn bij begrijpend luisteren. Voor een deel verwerven kinderen deze door vaak naar verhalen te luisteren. Maar als ouder, pedagogisch medewerkers of als leerkracht is het belangrijk om het begrijpend luisteren te stimuleren.

Gestructureerde aanpak

Wij ontwikkelden een aanpak waarmee leerkrachten in de groepen 1 tot en met 4 kunnen werken. Belangrijk is de voorbereidingsfase van de les: waarom ga je het voorlezen? Welk lesdoel en welk leerdoel wil je bereiken en welke didactiek zet je daarbij in? Het programma biedt daarbij een aantal stappen, die de leerkracht helpen om bewuste keuzes te maken voor een voor te lezen boek (verhalend en informatief), deze in te zetten didactiek bij het oefenen en aanleren van strategieën en de te volgen stappen. Het helpt om de leerkracht en leerlingen actief en coöperatief te laten nadenken over teksten. Dit draagt bij aan begrip en aan het ontwikkelen van een kritische en onderzoekende houding. Kinderen en leerkrachten beleven er plezier aan, de ontwikkeling van de woordenschat neemt toe, het heeft een positief effect op verhaalbegrip en de handelingsverlegenheid van leerkrachten neemt af.

Succesfactor

Begrijpend luisteren in groep 1 tot en met 4 is een krachtige voorbereiding voor succesvol begrijpend lezen in de verdere schoolloopbaan. Tot voor kort werd in de onderbouw voorgelezen of interactief voorgelezen. Door deze activiteiten aan te vullen met een aantal specifieke elementen draagt begrijpend luisteren bij aan de doorgaande leerlijn van nadenken over teksten in de basisschool, oftewel begrijpend lezen.

Luister, we gaan samen denken!

Ons aanbod begrijpend luisteren is interessant voor scholen die al volop aan de slag zijn met begrijpend lezen in de groepen 5 tot en met 8. Op maat kunnen we een programma voor uw school of bestuur samenstellen, dat bestaat uit plenaire scholingen, bijeenkomsten voor de onderbouw en klassenobservaties. Daarbij gaan we uit van de methoden en materialen die reeds in uw school aanwezig zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dortie Mijs

Dortie Mijs

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Taal / lezen /

06 - 54 37 38 95

Meer informatie