Begrijpend lezen en luisteren

Begrijpend lezen en luisteren

Stap voor stap beter begrijpend lezen en luisteren

Vallen de begrijpend leesresultaten tegen? Vinden de kinderen de begrijpend leeslessen saai? Hoe zorg je dat je kinderen actief en betrokken houdt tijdens begrijpend leeslessen en dat je ze aanspreekt op het niveau dat bij ze past?

In het traject Stap voor stap begrijpend lezen en luisteren zetten we expliciet in op de instructievaardigheden van de leerkracht en werken we toe naar lessen waarin de kinderen actief met de tekst bezig zijn. Om te komen tot een doorgaande lijn besteden we ook aandacht aan begrijpend luisteren in groep 1 tot en met 4.

Elementen van dit traject zijn:

  • Effectieve instructie via het GRRIM-model: ik doe het voor, we doen het samen, jullie doen het samen, jij doet het
  • Keuzes durven maken in de methode
  • Inzet van begrijpend lees- en luisterstrategieën
  • Coöperatieve werkvormen, waaronder de PALS-aanpak
  • Differentiëren bij begrijpend lezen
  • Omgaan met de CITO-toetsen
  • Feedback geven
  • Verbreding naar woordenschat, technisch lezen of  stellen, transfer naar andere vakken

Verhoog de resultaten

Het traject is evidence based en in samenspraak met dr. Kees Vernooy opgezet. Het project is erop gericht om de school in twee jaar zoveel mogelijk kennis en vaardigheden mee te geven om de kwaliteit van het begrijpend luister- en leesonderwijs duurzaam te verbeteren. Het is ook mogelijk om gericht aan specifieke onderdelen van het project te werken in een kortere periode.

Download

Download hier de flyer ‘Stap voor stap beter begrijpend luisteren en lezen‘.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tony van Dalen of Dortie Mijs.

Dortie Mijs

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Taal / lezen /

06 - 54 37 38 95

Meer informatie

Tony van Dalen

Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 29 00 24 11

Meer informatie