Beeldcoaching

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een krachtige en praktische manier van coachen om persoonlijke vaardigheden te versterken en te ontwikkelen. Dit kan gaan om interactie, klassenmanagement en didactiek. Het samen terugkijken en bespreken van de videobeelden zorgt voor reflectie op eigen gedrag en handelen. Dit werkt effectiever dan verbale feedback. Vanuit de kwaliteiten van de leerkracht wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Voor individuele leerkrachten en teams

Beeldcoaching kan ingezet worden om individuele leerkrachtvaardigheden te versterken. Denk hierbij aan orde houden, instructie, omgaan met verschillen, interactie met bepaalde leerlingen en klassenmanagement.

Tevens kan het ingezet worden als krachtig middel om een kwaliteitsverbetering met het team te bewerkstelligen. Naast het individueel bespreken van de beelden, kan het gebruikt worden voor intervisie en voorbeelden voor good practice binnen het team.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marieke van Logchem

Marieke van Logchem

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 433 51 318

Meer informatie