Auditor-training

Auditor-training

Welke systematiek hanteert u om uw scholen in beeld te hebben? Werken met auditteams biedt u een structurele mogelijkheid!

U wilt over een actueel en betrouwbaar beeld van al uw scholen beschikken. Niet alleen omdat de onderwijsinspectie dat verwacht, maar ook omdat u alleen op basis van een reëel beeld effectief beleid kunt voeren.

Een succesvolle optie is het werken met getrainde auditteams die uw scholen periodiek in beeld brengen. Zo’n team bestaat uit schoolleiders, intern begeleiders of leraren met specifieke taken. Binnen een door u te bepalen periode ligt er van elke school een intern rapport op uw bureau!

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jaap de Jonge

Jaap de Jonge

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06-200 33 783

Meer informatie