21e eeuwse vaardigheden algemeen

21e eeuwse vaardigheden algemeen

21e eeuwse vaardigheden

Onze wereld verandert snel. Kennis van vandaag is morgen minder bruikbaar. We kunnen lastig voorspellen in welke beroepen onze kinderen straks zullen werken. Daarbij neemt het aantal vaste banen af en wordt ondernemerschap en het creëren van je eigen werk belangrijker. Naast taal en rekenen vraagt dit aandacht in het onderwijs voor het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden. Die vaardigheden hebben leerlingen nodig voor de toekomst

SLO en Kennisnet presenteren een nieuw, meer gedetailleerd model van 21e eeuwse vaardigheden. Dit model omschrijft 11 vaardigheden die leerlingen in hun latere leven nodig hebben. En die ze zich nu in het onderwijs eigen moeten gaan maken. Het gaat om vaardigheden als ‘kritisch denken’, ‘creatief denken’, ‘probleemoplossen’,  ‘ict-basisvaardigheden’, ‘informatievaardigheden’ en ‘computational thinking’

Bij het nadenken over hoe u in het onderwijs op een effectieve manier kan versterken dat de leerlingen de 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen denken wij graag met u mee. We hebben daarvoor verschillende inzichten, instrumenten en werkwijzen beschikbaar.

Download

Download hier het nieuwe model van 21e eeuwse vaardigheden

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjanne Bouma of Brigitta Mathijssen

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Marjanne Bouma

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

06-54 755 931

Meer informatie