074 - 85 16 516 info@expertis.nl
Home » Blog » Conferentie Close Reading een groot succes!

Conferentie Close Reading een groot succes!

Hoe koppel je Close Reading aan andere vakgebieden? Dat was het thema tijdens de conferentie ‘Met Close Reading de wereld vergroten’. De conferentie was een groot succes. Eén van de deelnemers: “Ik ga volgende week direct aan de slag met alle nieuwe informatie, leuk!”

Tony van Dalen, directeur van Expertis, opende de dag, waarna Dortie Mijs en Marieke van Logchem een lezing gaven over de koppeling van Close Reading aan wereldoriëntatie. Zij vertelden over het belang en de meerwaarde van het inzetten van Close Reading bij verschillende vakgebieden en gaven enkele concrete voorbeelden hiervan. Prof. dr. Eliane Segers ging in op het begrijpend lezen van digitale media.

Inspiratie opdoen

In de drie workshopsrondes konden de deelnemers kiezen voor basisworkshops of gevorderde workshops. De basisworkshop waarin de opbouw van een lessenserie werd uitgediept en de workshops analyse van teksten en activerende werkvormen waren zeer in trek. Bij de gevorderde workshops was er een duidelijke link met het thema van de dag. Er was aandacht voor de koppeling met de inhoudslijnen tijd en ruimte, maar ook voor Close Reading bij verschillende tekstsoorten, zoals poëzie en instructieteksten. De workshop poëzie is met zeer veel enthousiasme ontvangen. Daarom vinden we het leuk om het besproken gedicht te delen. Ter inspiratie vind u in het ‘Close Reading Blog Roza Rozeur’, ingenieur van november een mooie uitwerking.

Kracht van de herhaling

De conferentie op 8 november in Bunnik was een herhaling van de volgeboekte conferentie in april 2019. Close Reading blijkt door steeds meer scholen enthousiast ontvangen te worden. Sterker nog: deelnemers beoordeelden de conferentie met een 8,3. Een cijfer waar we trots op zijn!

Share This