< Terug naar het overzicht

Wegens groot succes nieuwe datum: SEMINAR: Begrijpend lezen. Wat werkt op de werkvloer?

Wegens groot succes nieuwe datum: SEMINAR: Begrijpend lezen. Wat werkt op de werkvloer?

09 december 2015
13:30 - 16:30 uur | Amersfoort


Begrijpend Lezen is de belangrijkste 21e eeuwse vaardigheid! – Snow, 2004

In zijn afscheidsrede als lector Effectief taal- en leesonderwijs schreef Kees Vernooy, op basis van veel onderzoek, dat de optimistische verwachtingen over leesstrategieën en intensieve woordenschataanpakken niet zijn uitgekomen en niet tot betere leesresultaten voor begrijpend lezen hebben geleid. Op basis van die uitspraken zeggen veel leerkrachten: hoe moeten we dat verklaren en wat kunnen we wel doen om de resultaten voor begrijpend lezen te verbeteren? In een seminar wil hij vanuit de kennis van 2015 aandacht besteden aan wat er komt kijken bij het verbeteren van de leerlingresultaten bij begrijpend lezen.

Wat komt er in het seminar aan de orde?

In een seminar willen we aandacht besteden aan het verbeteren van het begrijpend lezen vanuit de ‘wat werkt-gedachte’. Daarbij komt aan de orde:

 • Wat moeten we anno 2015 verstaan onder begrijpend lezen? In dat verband geldt dat er niets praktischer is dan een goede omschrijving. Waardoor wordt het begrijpend lezen vooral beïnvloed?
 • Wat maakt begrijpend lezen moeilijk voor leerlingen?
 • Wat moeten we vanuit de huidige inzichten doen om de praktijk van begrijpend lezen te verbeteren?

Het belang van integrale aandacht van het begrijpend lezen door in groep 1 – 8 afgestemd onderwijs te bieden waarin aandacht is voor:

 • (mondelinge) taalvaardigheid
 • vlot en vloeiend lezen
 • woordenschat/kennis van de wereld
 • tekstkenmerken en enkele meta-cognitieve strategieën die vooral met het omgaan met teksten (aanpakgedrag) te maken hebben.

Te veel, en dan denk ik in het bijzonder aan de huidige methoden voor begrijpend lezen, is die samenhang genegeerd en is er te eenzijdig ingezet op veel te veel leesstrategieën.

 • Wat is een effectieve didactiek voor begrijpend lezen?
 • Wat is mogelijk om de motivatie van leerlingen voor begrijpend lezen te verbeteren? Dit is een belangrijke vraag, omdat Nederlandse kinderen al jarenlang tot de minst gemotiveerde lezers in de wereld behoren.

Tijdens het seminar komen de genoemde gebieden op een praktische wijze aan de orde. Daarnaast zal er tijdens het seminar een aantal reflectiemomenten plaatsvinden vanuit de optiek ‘Wat betekent deze informatie voor onze school?’.

Wat levert het de deelnemers op?

 • Praktische informatie om de praktijk van het begrijpend lezen in hun school te verbeteren. Verschillende praktische zaken kunnen als het ware de volgende dag worden toegepast.
 • Een paper over de huidige stand van zaken m.b.t. begrijpend lezen.
 • Via een speciale website krijgen de deelnemers de beschikking over de presentatie van dr. Kees Vernooy, zodat ze deze PowerPoint of delen daaruit in hun eigen school kunnen gebruiken.
 • Verdiepende informatie die in de school voor bepaalde uitwerkingen van het begrijpend lezen kan worden gebruikt.
 • Een werkboek om met peer tutoring de leesmotivatie van de leerlingen te verbeteren. De belangrijkste internationale inzichten op dat gebied zitten in het werkboek.
 • Een certificaat.

Uitvoerders van het seminar

De presentaties worden verzorgd door dr. Kees Vernooy, lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs, in samenwerking met Tessa Egbertsen, MsC.  

Datum, tijd & locatie

Datum: woensdag 9 december 2015
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Expertis Onderwijsadviseurs
Utrechtseweg 31b
3811 NA AMERSFOORT

Download

Download hier de flyer ‘Begrijpend lezen. Wat werkt op de werkvloer‘.

Aanmelden

Aanmelden evenement
Bezig met versturen