< Terug naar het overzicht

Stevige Start(ers) – Integrale begeleiding voor startende leraren

Stevige Start(ers) – Integrale begeleiding voor startende leraren

16 september 2019
10.00 - 17.00 uur | Amersfoort


“Een goed begin is het halve werk”, dat geldt ook voor startende leraren. Een goede start verhoogt de kwaliteit van lesgegeven, leidt tot meer plezier naar school, het zelfvertrouwen neemt toe waardoor je je sneller ontwikkelt en er is minder uitval door ziekte.
In een tijd dat we te kampen hebben met een lerarentekort en we nóg zuiniger moeten zijn op onze leraren moeten we nóg meer aandacht hebben voor de begeleiding van startende leraren om (vroegtijdig) uitval te voorkomen.
Expertis Onderwijsadviseurs biedt een begeleidingstraject van zes bijeenkomsten (acht dagdelen verspreid over twee schooljaren) voor startende leraren. Samen met de deelnemers komen we tot vulling van de bijeenkomsten. De starters bepalen de inhoud voor een groot gedeelte zelf, Expertis maakt op basis van de leervragen en de eigen expertise (vanuit theorie en praktijk) de definitieve opzet. Het traject leidt niet tot werkverzwaring, integendeel. We menen door de opzet en werkwijze juist een aandeel te kunnen te leveren aan het afnemen van de werkdruk en bij te dragen aan een vliegende start.

Doelen van het begeleidingstraject

Algemeen
• Vergemakkelijken beginperiode op de school.
• Voorkomen uitval van startende leraren.
• Versnellen van de professionele ontwikkeling van startende leraren.
• Uitdagen van leraren.
• Impuls geven op scholen in het kader van begeleiden van startende leraren.

Meer specifiek
• Ervaringen uitwisselen met en leren van collega’s, bespreken van casuïstiek.
• Delen van successen.
• Uitbreiden specifieke kennis en vaardigheden (instructie, afstemmingen, communiceren met ouders en klassenmanagement) van startende leraren.
• Reflecteren op het eigen, professionele gedrag.

Doelgroep

• Startende leraren po.

Opzet

• Intake op school met de schoolleider, coach/begeleider en (eventueel) intern begeleider.
• Intake met de deelnemer.
• Formuleren van leervragen door de deelnemer.
• Zes bijeenkomsten (acht dagdelen, verspreid over twee schooljaren).
• Coaching van de deelnemer in de praktijk: één lesbezoek met feedback.
• Eindpresentatie.

Intakegesprekken

De opleiding bestaat uit een integraal pakket, de deelnemers worden zowel binnen als buiten de school begeleid en er wordt telkens een link gelegd naar de (missie en visie van) onderwijspraktijk waar ze werkzaam zijn. Voorwaarde voor deelname is dat er voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een intake plaatsvindt met zowel de directeur, coach/mentor en intern begeleider als met de deelnemer om zo goed de wensen vanuit de school en vooral vanuit de deelnemer helder te hebben.
Op basis van de intakes stelt de deelnemer drie leervragen op waar de school zich in kan vinden. De school regelt dat de deelnemer op school een begeleider heeft/krijgt gedurende het begeleidingstraject, zodat er ook op school begeleiding plaatsvindt.

Ontmoetingsbijeenkomsten

De deelnemers ontmoeten elkaar acht dagdelen in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de deelnemers een cocktail van uitwisseling, reflectie, achtergrondinformatie en voorbereiding op de praktijk aangeboden waarbij expliciet ruimte wordt ingebouwd om ‘stoom af te blazen’.
Elke bijeenkomst staat een bepaald thema/onderwerp centraal. Intervisie en het werken aan de hand van een onderzoeksvraag (probleemgestuurd onderwijs) maken onderdeel uit van de werkwijze. Bij dit thema krijgen de deelnemers een verwerkingsopdracht die gerelateerd is aan de eigen praktijk. Deze werken ze tijdens de bijeenkomst uit zodat ze dit in de praktijk uit kunnen proberen. De definitieve opzet van de dagdelen wordt mede bepaald door de intakes met de deelnemers.
Expertis zal gedurende het begeleidingstraject steeds inspelen op verschillen binnen de groep deelnemers (achtergrond, leervragen, missie en visie van de school) en ook keuzemogelijkheden aanbieden.
Bij een aantal bijeenkomsten zullen ook ervaringsdeskundigen uit de praktijk worden betrokken om vanuit hun eigen ervaring als startende leraar te spreken en tips te geven. Tijdens de laatste bijeenkomst geven de deelnemers een presentatie van hun eigen leerproces op basis van de leervragen.

Coaching

Uit onderzoek blijkt dat feedback een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van leraren. Daarom wordt er gedurende het begeleidingsprogramma twee keer een les van de deelnemer bezocht (één keer door een begeleider van Expertis met de begeleider van de school en één keer door de begeleider van school) en hier feedback op gegeven. Uiteraard staan de leervragen daarbij centraal. Indien toegestaan kan de Expertis-adviseur ook filmopnames maken, die dan tijdens de bijeenkomst gebruikt kan worden als lesmateriaal.

De opleiding kan incompany en bij Expertis Onderwijsadviseurs worden gegeven. Wanneer de opleiding voor een bestuur wordt verzorgd, zullen we ook de bestuurder betrekken in het voortraject en met deze evalueren.

De Bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: De Start | maandag 16 september 2019 van 10.00 – 17.00 uur
• Uitgebreide kennismaking tussen de deelnemers
• Wat is een starter?
• Wie ben ik als leraar?
• Reflectie op de eerste ervaringen als starter (als leerkracht en teamlid)
• Emoties
• Time management
• Verwerkingsopdracht: ‘In balans’
• Leervragen

Bijeenkomst 2: Mijn school | woensdag 30 oktober 2019 van 14.00 – 17.00 uur
• Uitwisselen ervaringen algemeen
• Missie, visie en teamcultuur
• Communiceren met ouders
• Verwerkingsopdracht n.a.v. leervragen
• Oriëntatie op lesbezoek en coaching in de praktijk

Bijeenkomst 3: Mijn groep | dinsdag 19 november 2019 van 14.00 – 17.00 uur
• Uitwisselen ervaringen algemeen en n.a.v. verwerkingsopdracht
• Wat voor een leraar wil ik zijn?
• Grip op de groep
• Input n.a.v. de leervragen
• Verwerkingsopdracht n.a.v. de leervragen
• Intervisie

Bijeenkomst 4: Mijn lessen | donderdag 30 januari 2020 van 14.00 – 17.00 uur
• Uitwisselen ervaringen algemeen en n.a.v. verwerkingsopdracht
• Instructie en inspelen op verschillen
• Input n.a.v. leervragen
• Analyseren praktijkles
• Verwerkingsopdracht: les voorbereiden en feedback vragen

Bijeenkomst 5: Mijn leerlingen | maandag 6 april 2020 van 10.00 – 16.00 uur
• Uitwisselen ervaringen algemeen
• Coach je collega
• Intervisie
• Observeren
• Observatieopdracht
• Analyseren gegevens en bedenken van interventies
• Leerlingen met aandacht
• Leervragen
• Verwerkingsopdracht n.a.v. leervragen

Bijeenkomst 6: Mijn Persoonlijk kompas | donderdag 10 september van 14.00 – 17.00 uur
• Uitwisselen ervaringen
• Leiding geven aan jezelf
• Waardegericht werken
• Eindpresentaties

Trainers

De bijeenkomsten worden verzorgd door ervaren adviseurs van Expertis Onderwijsadviseurs, waarbij Simone Kessels de meeste onderdelen zal verzorgen.

Kosten

De kosten bedragen € 2.750,- per deelnemer. Voor de bijeenkomsten die een hele dag beslaan is de lunch inbegrepen.

Locatie

Expertis Onderwijsadviseurs
Grote Koppel 14
3813 AA  Amersfoort

Meer info?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06 – 215 50 794

Aanmelden

U kunt zich aanmelden middels onderstaand inschrijfformulier.

 

Aanmelden evenement
Bezig met versturen