< Terug naar het overzicht

Een stevige start voor beginnende leraren – Integraal traject op maat –

Een stevige start voor beginnende leraren – Integraal traject op maat –

30 oktober 2019
10.00 - 16.00 uur | Amersfoort


“Een goed begin is het halve werk!”
Een goede start verhoogt de kwaliteit van lesgegeven, leidt tot meer werkplezier en doet het zelfvertrouwen toenemen. Hierdoor ontwikkel je je sneller en is er minder kans op uitval. Zeker in een tijd dat we te kampen hebben met een lerarentekort moeten we nóg meer aandacht hebben voor de begeleiding van startende leraren om (vroegtijdig) uitval te voorkomen.
Expertis Onderwijsadviseurs biedt een begeleidingstraject op maat van zes bijeenkomsten (acht dagdelen verspreid over twee schooljaren) voor startende leraren po. Op basis van de leervragen van de starters en de eigen expertise (vanuit theorie en praktijk) wordt de definitieve opzet gemaakt. De opzet en werkwijze van het traject dragen bij aan het verminderen van de werkdruk en leiden tot een vliegende start.

Doelen van het begeleidingstraject

Algemeen

 • Vergemakkelijken beginperiode op de school.
 • Voorkomen uitval van startende leraren.
 • Versnellen van de professionele ontwikkeling van startende leraren.
 • Uitdagen van leraren.
 • Geeft op scholen het begeleiden van startende leraren een impuls.

Meer specifiek

 • Ervaringen uitwisselen met en leren van collega’s, bespreken van casuïstiek.
 • Delen van successen.
 • Uitbreiden specifieke kennis en vaardigheden (instructie, afstemming, communiceren met ouders en klassenmanagement).
 • Reflecteren op het eigen, professionele gedrag.

Doelgroep

Startende leraren po met minder dan 3 jaar ervaring.

Opzet

 • Intakegesprek op school met de schoolleider, coach/begeleider en (eventueel) intern begeleider.
 • Intakgesprek met de deelnemer.
 • Formuleren van leervragen door de deelnemer.
 • Acht bijeenkomsten van een dagdeel, verspreid over twee schooljaren.
 • Coaching van de deelnemer in de praktijk: twee lesbezoeken met feedback.
 • Eindpresentatie.

Intakegesprekken

De opleiding bestaat uit een integraal pakket, de deelnemers worden zowel binnen als buiten de school begeleid en er wordt telkens een link gelegd naar de (missie en visie van) onderwijspraktijk waar ze werkzaam zijn. Voorwaarde voor deelname is dat er voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een intakegesprek plaatsvindt met zowel de directeur, coach/mentor en intern begeleider als met de deelnemer. Op die manier worden de wensen vanuit de school en vooral vanuit de deelnemer helder.
Op basis van de intakegesprekken stelt de deelnemer drie leervragen op waar de school zich in kan vinden. De school regelt dat de deelnemer op school een begeleider heeft/krijgt gedurende het begeleidingstraject, zodat er ook op school begeleiding plaatsvindt.

Ontmoetingsbijeenkomsten

De deelnemers ontmoeten elkaar in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de deelnemers een mix van uitwisseling, reflectie, achtergrond-informatie en voorbereiding op de praktijk aangeboden, waarbij expliciet ruimte wordt ingebouwd om ‘stoom af te blazen’.
In de bijeenkomsten staat een bepaald thema centraal en worden concrete handvatten geboden. Intervisie en het werken aan de hand van een onderzoeksvraag (probleemgestuurd onderwijs) maken onderdeel uit van de werkwijze. Bij elk thema krijgen de deelnemers een verwerkingsopdracht die gerelateerd is aan de eigen praktijk en ontvangen tips en handvatten. Deze werken ze tijdens de bijeenkomst uit, zodat ze dit in de praktijk uit kunnen proberen. De definitieve opzet van de dagdelen wordt mede bepaald door de intakegesprekken met de deelnemers.
Expertis zal gedurende het begeleidingstraject steeds inspelen op verschillen binnen de groep deelnemers (achtergrond, leervragen, missie en visie van de school) en ook keuzemogelijkheden aanbieden.
Bij een aantal bijeenkomsten zullen ook ervaringsdeskundigen uit de praktijk worden betrokken om vanuit hun eigen ervaring als startende leraar te spreken en tips te geven. Tijdens de laatste bijeenkomst geven de deelnemers een presentatie over het eigen leerproces.

Coaching

Uit onderzoek blijkt dat feedback een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van leraren. Daarom wordt er gedurende het begeleidingsprogramma twee keer een les van de deelnemer bezocht (één keer door een begeleider van Expertis met de begeleider van de school en één keer door de begeleider van school). Na deze les ontvangen de deelnemers feedback op het handelen in de klas. Uiteraard staan de leervragen daarbij centraal.
Indien toegestaan kan de Expertis-adviseur ook filmopnames maken, die dan tijdens de bijeenkomst gebruikt kunnen worden als lesmateriaal.

Incompany

De opleiding kan incompany en bij Expertis worden gegeven. Wanneer de opleiding voor een bestuur wordt verzorgd, zullen we de bestuurder betrekken in het voortraject en afsluiten met een evaluatiegesprek.

De Bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: De Start | woensdag 30 oktober 2019 van 10.00 – 16.00 uur
• Kennismaking tussen de deelnemers
• Wat is een starter?
• Wie ben ik als leraar?
• Reflectie op de eerste ervaringen als starter (als leerkracht en teamlid)
• Emoties
• Time management
• Verwerkingsopdracht: ‘In balans’
• Leervragen

Bijeenkomst 2: Mijn school | dinsdag 19 november 2019 van 14.00 – 17.00 uur
• Uitwisselen ervaringen algemeen
• Missie, visie en teamcultuur
• Communiceren met ouders
• Verwerkingsopdracht n.a.v. leervragen
• Oriëntatie op lesbezoek en coaching in de praktijk

Bijeenkomst 3: Mijn groep | donderdag 30 januari 2020 van 14.00 – 17.00 uur
• Uitwisselen ervaringen algemeen en n.a.v. verwerkingsopdracht
• Wat voor een leraar wil ik zijn?
• Grip op de groep
• Input n.a.v. de leervragen
• Verwerkingsopdracht n.a.v. de leervragen
• Intervisie

Bijeenkomst 4: Mijn lessen | dinsdag 3 maart 2020 van 14.00 – 17.00 uur
• Uitwisselen ervaringen algemeen en n.a.v. verwerkingsopdracht
• Instructie en inspelen op verschillen
• Input n.a.v. leervragen
• Analyseren praktijkles
• Verwerkingsopdracht: les voorbereiden en feedback vragen

Bijeenkomst 5: Mijn leerlingen | maandag 6 april 2020 van 10.00 – 16.00 uur
• Uitwisselen ervaringen algemeen
• Coach je collega
• Intervisie
• Observeren
• Observatieopdracht
• Analyseren gegevens en bedenken van interventies
• Leerlingen met aandacht
• Leervragen
• Verwerkingsopdracht n.a.v. leervragen

Bijeenkomst 6: Mijn Persoonlijk kompas | donderdag 10 september 2020 van 14.00 – 17.00 uur
• Uitwisselen ervaringen
• Leiding geven aan jezelf
• Waardegericht werken
• Eindpresentaties

Trainers

De bijeenkomsten worden verzorgd door ervaren adviseurs van Expertis Onderwijsadviseurs, waarbij Simone Kessels de meeste onderdelen zal verzorgen.

Kosten

De kosten bedragen € 2.750,- per deelnemer. Voor de bijeenkomsten die een hele dag beslaan is de lunch inbegrepen.

Locatie

Expertis Onderwijsadviseurs
Grote Koppel 14
3813 AA  Amersfoort

Meer info?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06 – 215 50 794

Downladen

Download hier de flyer ‘Een Stevige start voor beginnende leraren’

Aanmelden

U kunt zich aanmelden middels onderstaand inschrijfformulier.

 

Aanmelden evenement
Bezig met versturen