< Terug naar het overzicht

Regionale Dag Jonge Kind Twente

Regionale Dag Jonge Kind Twente

20 maart 2020
9.00 - 13.00 uur | Deurningen


Over gelijke kansen en vroegsignalering

De Regionale Dag Jonge Kind (RDJK) is een ‘must’ voor iedereen die werkt met jonge kinderen van 2 t/m 6 jaar. Tijdens deze dag komen wetenschap en praktijk samen rondom het thema: Hoe bieden we peuters en kleuters optimale kansen?
Expertis Onderwijsadviseurs biedt u een gevarieerd programma. Onze professional leader dr. Cathy van Tuijl, lector Saxion Hogeschool, zal een bijdrage leveren op deze dag over hoe belangrijk het is om jonge kinderen al vroeg in hun ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor uitwisseling, inspiratie en ontmoeting.

Programma

9.00 uurOntvangst met koffie en thee
9.30 uurWelkom namens Expertis Onderwijsadviseurs.
Opening en inleiding.
Lezing door dr. Cathy van Tuijl: Over hoe belangrijk het is om jonge kinderen al vroeg in hun ontwikkeling te stimuleren.
10.00 uurKoffie & thee
10.15 uurDeelsessie ronde 1
11.10 uurRuimte voor wissel
11.20 uurDeelsessie ronde 2
12.15 uurLunch en ruimte voor vragen
13.00 uurAfsluiting

Keuze workshops 1e deelsessie

1Vroegtijdig signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong bij peuters en kleutersHoe herken je kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong? Tegen welke problemen kun je aanlopen en wat bied je deze kinderen aan in je groep? In deze deelsessie wordt theorie gecombineerd met de praktijk. Je krijgt tips en handvatten voor het aanbod aan deze kinderen in je eigen groep.
2Mondelinge taalproblemen voorkomenKinderen krijgen in een rijke taalomgeving de mogelijkheid om achterstanden te minimaliseren en vaardig te worden in de Nederlandse taal, maar hoe ziet een rijke taalomgeving eruit? Een rijke taalomgeving kenmerkt zich onder andere door een preventieve werkwijze. De leerkracht zorgt ervoor dat de taalachterstanden niet groter worden en tijdig gesignaleerd kunnen worden. In deze deelsessie leer je hoe je preventief kunt werken en taalachterstanden kunt voorkomen of minimaliseren. Per taaldomein krijg je voorbeelden van interventies en/of praktijkvoorbeelden die je meteen kunt toepassen in de praktijk.
3Ouderbetrokkenheid in de VVEOuderbetrokkenheid is een belangrijk aspect bij het slagen van een VVE-programma. Onderzoek wijst uit dat we de ouders heel hard nodig hebben bij de stimulering van de ontwikkeling van het kind. Maar wat willen we eigenlijk van ouders en hoe krijg je de ouders zover dat zij participeren? Hier ga je mee aan de slag in deze deelsessie.
4EDI en kleutersExpliciete Directe Instructie (EDI) is een fijn didactisch middel om een effectieve instructie te geven. Onze inspanningen moeten erop gericht zijn dat alle kinderen de doelen behalen, zo willen we achterstanden voorkomen. Hoe leuk is het om juist die instructie samen te laten komen met spel. Spel is een krachtig middel voor jonge kinderen dat ervoor zorgt dat zij door imitatie nieuwe kennis tot zich kunnen nemen. In deze deelsessie nemen we je mee in de uitgangspunten van EDI voor kleuters en maken we samen de vertaalslag naar je eigen praktijk.

Keuze workshops 2e deelsessie

5Visies op het jonge kindEr zijn vanuit de wetenschap verschillende visies op het jonge kind.
Scholen hebben een visie, methodes hebben een visie en jij hebt een visie. In deze deelsessie kom je meer te weten over visies op het jonge kind en hoe deze eruit kunnen zien in jouw praktijk.
6Pedagogisch handelen en gedragIn elke groep zitten wel kinderen die opvallen. Denk aan drukke kinderen of juist stille kinderen.
In deze deelsessie krijg je handvatten over hoe je hiermee om kunt gaan en hoe je deze kinderen het beste kunt begeleiden.
7Pedagogisch handelen en het leerklimaatVan ons wordt verwacht dat wij in staat zijn een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat te creëren.
Vanuit een professionele houding staan wij model voor het kind. In deze deelsessie vergroten wij je kennis ten aanzien van het bevorderen van een veilig en stimulerend leerklimaat,
het zorgen voor sociale veiligheid en het reguleren van emoties en ontwikkelen van executieve functies bij jonge kinderen.
(Voor)scholen zijn verplicht te zorgen voor de sociale veiligheid van kinderen op de school. Negatief gedrag kan worden voorkomen. In deze deelsessie leer je hoe je dat kunt doen.
8Zet spel op de kaartIedere professional die werkzaam is in de voor- of vroegschool weet dat spel en spelen van groot belang zijn voor de ontwikkeling van het jonge kind.
Maar wat is spel eigenlijk? Hoe krijg je zicht op de kwaliteit van spel? In deze deelsessie leer je hoe je het spel kunt verrijken en hoe je spel als effectief middel in kunt zetten om doelgericht te werken.

 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, onderbouwleerkrachten, onderbouwcoördinatoren, intern begeleiders, VVE-coaches, praktijkcoaches, directieleden, iedereen die werkt met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar.

Datum& tijd

vrijdag 20 maart 2020 | van 9.00 tot 13.00 uur.

Locatie

Frans op den Bult
Hengelosestraat 6
7561 RT Deurningen
www.fransopdenbult.nl
Navigatie: Vliegveldstraat 20 Deurningen

Kosten

€ 125,00 per persoon.
U ontvangt een gratis congresboek met hand-outs, leestips, informatie over onze producten/diensten, een flyer met een korting van boek van Eveline Bogers.
‘Al pratend wijs’ – auteur: Eveline Bogers
In het boek wordt beschreven waarom het zo belangrijk is dat jonge kinderen een goede vroege mondelinge taalvaardigheid ontwikkelen. Het boek geeft praktische handvatten voor interventies in de klas en het signaleren van mondelinge taalachterstanden.

Downloaden

Download hier de flyer Regionale Dag Jonge Kind Twente 2020

Inschrijven

U kunt zich inschrijven middels onderstaand inschrijfformulier.

 

Aanmelden Regionale Dag Jonge Kind Twente
Algemene voorwaarden bij inschrijving *
Bezig met versturen