< Terug naar het overzicht

Positief gedrag: bij de basis begint het

Positief gedrag: bij de basis begint het

16 november 2015 e.a. data
14.00 - 16.30 uur / Amersfoort & Hengelo


In de huidige tijd van passend onderwijs ervaren veel leerkrachten dat er meer van hen gevraagd wordt, vooral wat betreft het omgaan met gedrag: de rust en orde in de groep te houden en een positief klimaat creëren.

Belangrijke aspecten waar we ons op focussen zijn:

  • Inzet op de preventie en het belang van een goede basis in klassenmanagement, instructie, differentiatie, sociale verbondenheid.
  • Sociale vaardigheden en zelfregulatie
  • De leerkracht als spil tot gedragsverandering.
  • Gedeelde waarden en visie bij het team, doorlopende leerlijnen vanuit een schoolbrede benadering.
  • Eigenaarschap bij de leerlingen: betrokkenheid, meedenken en eigen verantwoordelijkheid.
  • Ouderbetrokkenheid.
  • In kaart brengen en analyseren van gedragsgegevens als basis voor het handelen.

Driehoek v2

Tijdens deze middag laten we u kennismaken met bovenstaande punten en maakt u een heldere analyse van belangrijke aandachtspunten voor uw school. U maakt ook kennis met  praktische werkvormen die u in uw team kunt gebruiken. Tevens krijgt u een handelingswijzer mee met praktische tips.

Op basis van de gemaakte analyse bieden wij als vervolg een eenmalig vrijblijvend gesprek op uw school aan. De bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders en directies.

Data, tijden & locaties

Maandag 16 november 2015, van 14.00 – 16.30 uur, locatie: Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo.

Expertis Onderwijsadviseurs

Prins Bernhardplantsoen 204

7551 HT HENGELO

Donderdag 19 november 2015, van 14.00 – 16.30 uur, locatie: Expertis Onderwijsadviseurs Amersfoort.

Expertis Onderwijsadviseurs

Utrechtseweg 31b

3811 NA AMERSFOORT

Kosten

De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 65,-.

Download

Download hier de flyer ‘Positief gedrag bij de basis begint het‘.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marieke van Logchem:
E: marieke.van.logchem@expertis.nl
T: 06 – 433 51 318

Of Ina Cijvat:
E: ina.cijvat@expertis.nl
T: 06 – 49 35 56 93

Of Tessa Egbertsen:
E: tessa.egbertsen@expertis.nl
T: 06 – 49 35 56 82

Aanmelden

Aanmelden evenement
Bezig met versturen