< Terug naar het overzicht

Pica Onderwijscongres

Pica Onderwijscongres

20 september 2017
8.30 - 17.00 uur | Zwolle


Kom woensdag 20 september naar Het Pica Onderwijscongres, de Basisschool-editie!

Luister naar inspirerende keynotes van Marcel Schmeier en Kees van Overveld en maak een keuze uit 19 verdiepende workshops over bijvoorbeeld Leren Leren, Meidenvenijn, SEL, omgaan met werkdruk, executieve functies, EDI, beeldbegeleiding, TOS en nog veel meer. Verfris je blik, verruim je kennis en leer vaardigheden die je direct kunt inzetten in de onderwijspraktijk.

Twee adviseurs van Expertis nemen deel aan dit congres:

Marcel Schmeier doet de plenaire lezing: Hoe leren we onze kinderen weer rekenen?
Er is iets vreemds aan de hand met het rekenonderwijs in Nederland. Kinderen leren geen vaste oplossingsprocedures meer, maar moeten zelf ontdekken hoe ze een som zouden kunnen oplossen of mogen kiezen uit vier verschillende manieren.
Rekenboeken bevatten opvallend weinig sommen, maar vooral veel verhaaltjes en plaatjes. De Onderwijsinspectie constateert dat bijna alle scholen daarom extra materialen aanschaffen om het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen te oefenen.
Het staartdelen is vervangen door happendelen en het cijferen door kolomsgewijs rekenen. Ouders kunnen hierdoor hun kinderen niet meer helpen: ze leren op school op een andere manier rekenen dan zij vroeger zelf hebben geleerd.
Ondertussen daalt de rekenvaardigheid van Nederlandse kinderen al bijna twintig jaar. Is het rekenonderwijs nog wel van deze tijd? Hoe kan het beter? Wat kunnen we leren van de wetenschap? Maar vooral: hoe leren we onze kinderen weer rekenen?

Bovendien ontvangen alle deelnemers het nieuwe boek van Marcel Schmeier, dat die dag wordt gepresenteerd: Effectief rekenonderwijs op de basisschool.

Tony van Dalen verzorgt een workshop: Expliciete Directe Instructie
In deze workshop maak je kennis met de principes van EDI (Expliciete Directe Instructie). Onderzoek toont aan dat directe instructie een effectieve aanpak is om het leren van leerlingen te bevorderen. EDI brengt alle leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren: ‘Ik kan het!’ De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van veel vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden actief betrokken en dit is terug te zien in hun motivatie en leeropbrengsten. De workshop is interactief van opzet.

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het po, onder wie leerkrachten, ib’ers, schoolleiders, rt’ers, orthopedagogen en schoolpsychologen.

Locatie

Nieuwe Buitensociëteit
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle

Inschrijven?

Ga direct naar de website van Pica