< Terug naar het overzicht

Passend onderwijs voor sterke leerlingen

Passend onderwijs voor sterke leerlingen

20 januari 2016 e.a. data
14.00 uur | Amersfoort


Aandacht voor sterke leerlingen is geen voorrecht, maar een recht

Expertis Onderwijsadviseurs organiseert vijf bijeenkomsten voor leerkrachten en interne begeleiders.
Wij kunnen dit in overleg op maat invullen voor uw school of bestuur.

PIRLS (2012) toont aan dat Nederland in vergelijking met andere hoog geïndustrialiseerde landen slechts 4% sterke lezers heeft, en dat de groep best presterende leerlingen in Nederland daarmee achterblijft bij de internationale top.
Wat hebben onze leerlingen nodig om op een hoog niveau te presteren? Welke handvatten hebben leerkrachten nodig om tijdens hun reguliere lessen te differentiëren voor deze leerlingen?
Hoe zorgen we ervoor dat deze leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leren?

Leerkrachtvaardigheden

Het zou in elke basisschool vanzelfsprekend moeten zijn dat de onderwijsbehoeften van de sterke leerling structurele aandacht krijgen binnen de reguliere lessen. Bij sterke leerlingen gaat het gemiddeld om ongeveer 15 – 20% van de leerlingen. Deze leerlingen hebben vaak niet voldoende aan de verrijkingsopdrachten in de methoden. Leerkrachten en teams zijn geneigd om snel te grijpen naar extra materialen zonder zich af te vragen wat het doel van extra activiteiten voor deze leerlingen zou moeten zijn. Er worden steeds meer plusklassen ingericht maar leerkrachten vinden het lastig hoe ze met deze leerlingen moeten omgaan tijdens de reguliere lessen in de klas.
Zinvolle activiteiten voor sterke leerlingen hebben daarnaast ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat het onderwijs voor alle kinderen uitdagender zal worden.

Duurzame schoolontwikkeling

Sterke leerlingen zijn de verantwoordelijkheid van het hele team, zoals ook risicoleerlingen de verantwoordelijkheid van het hele team zijn. Daarom is het van belang dat interventies zowel op school- als op groepsniveau georganiseerd worden, waarbij het vooral gaat om verdiepende differentiatie en sociale interacties voor sterke leerlingen. Het is een belangrijke taak voor de schoolleiding om voortdurend bezig te zijn met het verbeteren van het onderwijs aan sterke leerlingen, onder meer door de leraren aan te moedigen en te ondersteunen, en actief te participeren in het veranderingsproces. Visie, draagvlak, deskundigheid en facilitering in de school vormen de basis voor duurzame schoolontwikkeling.

Begeleiding

Wilt u de nieuwste inzichten horen over passend onderwijs aan sterke leerlingen, over differentiëren in de reguliere lessen, over het opzetten van schoolbreed beleid en over het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen? Wilt u hier meteen praktisch mee aan de slag?
We organiseren vijf bijeenkomsten voor leerkrachten en interne begeleiders, waarin u praktische handvatten krijgt waar u direct mee aan de slag kunt (locatie Amersfoort).
Wij kunnen dit ook in overleg op maat invullen voor uw school of bestuur.

 • woensdag 20 januari 2016 | 14.00 – 17.00 uur
  Nieuwste inzichten en ontwikkelingen, theoretisch kader en visie
  Aan de slag in je eigen klas en school
 • dinsdag 9 februari 2016 | 14.00 – 17.00 uur
  Eigen verantwoordelijkheid van leerlingen
  Aan de slag in je eigen klas en school
 • maandag 14 maart 2016 | 14.00 – 17.00 uur
  Differentiatie bij rekenen
  Aan de slag in je eigen klas en school
 • woensdag 20 april 2016 | 14.00 – 17.00 uur
  Differentiatie bij begrijpend lezen, taal en zaakvakken
  Aan de slag in je eigen klas en school
 • ma 23 mei 2016 | 14.00 – 17.00 uur
  En hoe nu verder in je eigen klas en school?

Kosten

Deelname aan vijf bijeenkomsten kost € 495,-
Deelname aan één bijeenkomst kost € 110,-

Download

Download hier het PDF document ‘Op weg naar meer excellente lezers’.
Download hier de kwaliteitskaart ‘Op weg naar meer excellente lezers’.
Download hier de flyer ‘Passend onderwijs voor sterke leerlingen’.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ina Cijvat:
E: ina.cijvat@expertis.nl
T: 06 – 49 35 56 93

Of Brigitta Mathijssen:
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
T: 06 – 433 51 301

Aanmelden

Passend Onderwijs voor sterke leerlingen
Bezig met versturen