< Terug naar het overzicht

Met Expertis op collegetour 2018

Met Expertis op collegetour 2018

18 januari 2018 e.a. data
17.15 - 20.00 uur | Hengelo & Amersfoort


Expertis Onderwijsadviseurs organiseert in samenwerking met wetenschappers van o.a. de Radboud Universiteit, Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen een serie van vier colleges over actuele onderwerpen. Deze colleges zijn bedoeld voor bestuurders, directeuren po en ib’ers, met als doel om snel bijgepraat te worden over ontwikkelingen in de wetenschap en hun directe relevantie en toepasbaarheid in het onderwijs. U wordt van harte uitgenodigd!

De colleges

 • EDI Expliciete Directe Instructie
 • Thematisch Onderwijs en ICT
 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Close Reading


College 1: EDI Expliciete Directe Instructie

We willen dat alle leerlingen leren, succeservaringen opdoen en mooie leerresultaten behalen. En dat gaat niet vanzelf! Daarvoor hebben we leerkrachten nodig die zorgen dat alle leerlingen actief en betrokken meedoen in de les en de leerstof goed uitleggen, zodat alle leerlingen het begrijpen. Als bestuurder, schoolleider of ib’er zie je hoe leerkrachten hiermee worstelen en wil je de didactische vaardigheden van leerkrachten versterken, meer lijn brengen in de opzet en uitvoering van de lessen binnen de school of misschien wel de resultaten verhogen. EDI kan daarbij helpen: EDI biedt vaardigheden om alle leerlingen actief te betrekken bij de lessen, vergroot vaardigheden op het gebied van het formuleren van concrete lesdoelen, helpt bij het ontwerpen van een heldere instructie en het omgaan met verschillen tussen leerlingen.
Het actualiteitencollege start in Hengelo met een inspirerende lezing van Marcel Schmeier M SEN, auteur van het boek ‘EDI: Tips en technieken voor een goede les’, en u kunt in gesprek met hem. Daarna krijgt u een toelichting vanuit de schoolpraktijk: hoe werkt EDI in de school, wat doet het met leerlingen en leerkrachten? In Amersfoort start prof. dr. Anna Bosman met een lezing over effectieve didactiek, in aanwezigheid van Marcel Schmeier, en daarna volgt de toelichting van de schoolpraktijk.


College 2: Thematisch onderwijs en ICT

Het onderwijs in Nederland is voortdurend in beweging. Op dit moment ontstaan er vragen naar een andere manier van lesgeven, meer integratie van vakken, meer aandacht voor sociale vaardigheden van de leerlingen en een wens om professionele leergemeenschappen op te zetten. Daarbij zijn scholen in toenemende mate op zoek naar vernieuwende didactiek rondom wereldoriëntatie, 21e-eeuwse vaardigheden en een actieve leerhouding bij leerlingen. Het invoeren van thematisch onderwijs helpt scholen te voldoen aan deze wensen. Maar wat komt er allemaal bij kijken? En wat vraagt dit van de leerkrachtvaardigheden? Prof. dr. Susan McKenney zal u tijdens een interactieve lezing antwoord geven op deze vragen. Tijdens de tweede helft van de avond hoort en ziet u van een school hoe zij met thematisch onderwijs werken.


College 3: Kwaliteitsontwikkeling

’Heeft u zicht op de onderwijskwaliteit op uw school?’ ‘Voldoen uw scholen aan de hedendaagse kwaliteitseisen?’ ‘Op welke wijze wordt de eigen kwaliteit bewaakt?’ ‘Hoe zou de inspectie deze school beoordelen?’
Allemaal vraagstukken die tijdens dit college aan de orde komen. We starten met de veranderende rollen/verantwoordelijkheden van bestuurders en schoolleiders in het licht van het nieuwe toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs.
‘Waar gaat het nu eigenlijk om in goed onderwijs?’ Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het bestuur schept de juiste condities voor de scholen en brengt de schoolleiders en leraren zover dat ze hun professionaliteit goed kunnen ontwikkelen. Een krachtig bestuur stelt de goede vragen en vraagt verantwoording – met als doel om samen de onderwijskwaliteit verder te verbeteren.
‘Hoe toetst u de kwaliteit van onderwijs binnen uw bestuur?’ Tijdens dit college krijgt u handreikingen aangeboden door dr. Kim Schildkamp om antwoorden te kunnen geven op hoe u grip houdt op wat in uw scholen wordt gedaan en hoe dat effectief en efficiënt kan. Dit doen we middels het geven van enige achtergrondinformatie dat vervolgens gekoppeld wordt aan praktijkvoorbeelden.

 

College 4: Close Reading: ‘Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’

Begrijpend lezen wordt wel de belangrijkste vaardigheid voor de 21ste eeuw genoemd. Bij veel besturen en scholen vallen de resultaten echter tegen. Wat kun je als bestuur, directeur of ib’er doen? Daar gaat dit actualiteiten-college over. Dr. Kees Vernooy zal ingaan op het belang van Close Reading en de rol van de bestuurder, directeur en ib’er daarbij. Hoe kun je inhoudelijk leiderschap handen en voeten geven? Close Reading is een aanpak voor het onderwijs in begrijpend luisteren en lezen met als doel een tekst kritisch te lezen en tot diep(er) tekstbegrip te komen. In mei verschijnt ons boek: Close Reading ‘werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’.
Tijdens dit actualiteitencollege geeft dr. Dortie Mijs u een sneak preview van dit boek. U krijgt zicht op de aanpak van Close Reading en u hoort praktijkervaringen. Op die manier kunt u een beeld vormen of deze aanpak ook voor uw bestuur of school iets te bieden heeft.

 

Data

CollegeHengelo Amersfoort
EDI Expliciete Directe Instructiedonderdag
18 januari 2018
dinsdag
23 januari 2018
Thematisch onderwijs en ICTdinsdag
6 februari 2018
maandag
12 februari 2018
Kwaliteitsontwikkelingdonderdag
22 maart 2018
woensdag
7 maart 2018
Close Readingdinsdag
17 april 2018
donderdag
12 april 2018

Locaties & tijd

De colleges worden gegeven bij:

 • Expertis Onderwijsadviseurs
  Prins Bernhardplantsoen 204
  7551 HT  Hengelo en
 • Expertis Onderwijsadviseurs
  Utrechtseweg 31b
  3811 NA  Amersfoort

Elk college begint om 17.15 uur (inloop vanaf 17.00 uur) en duurt tot 20.00 uur. In de pauze wordt er een eenvoudige maaltijd geserveerd. Na de pauze wordt een praktijkvoorbeeld gepresenteerd en is er ruimte voor discussie.

Voor wie

Deze colleges zijn bedoeld voor bestuurders, directeuren po en ib’ers, met als doel om snel bijgepraat te worden over ontwikkelingen in de wetenschap en hun directe relevantie en toepasbaarheid in het onderwijs.

Kosten

De deelnemerskosten voor één college zijn € 175,-, een serie van vier colleges kost
€ 600,- per persoon. Aan elk (interactief) college kunnen maximaal 25 personen deelnemen.

Aanmelden & info

U kunt zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marion van der Steen:
E: marion.van.der.steen@expertis.nl
T: 033-4 612 680

Download

Download hier de flyer Met Expertis op collegetour

 

Met Expertis op collegetour 2018
Bezig met versturen