< Terug naar het overzicht

Differentiëren in het rekenonderwijs

Differentiëren in het rekenonderwijs

26 september 2016
16.00 - 18.00 uur | Hengelo


Rekenonderwijs afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Hoe pak je dat aan, specifiek voor sterke leerlingen?

Iedere leerkracht heeft te maken met verschillen tussen leerlingen in de klas. Dit geldt ook voor het rekenonderwijs en begint al bij het voorbereidend rekenen. Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra instructietijd, terwijl anderen behoefte hebben aan uitdaging met moeilijker rekenopgaven. Het is een grote uitdaging om de rekenles zo vorm te geven dat alle leerlingen voldoende profiteren van de inhoud.

En wat doe je dan specifiek voor de rekensterke leerlingen?

Ina Cijvat is een van de auteurs van dit boek. Tijdens een bijeenkomst vertelt zij aan de hand van de inhoud van dit boek hoe differentiatie in het rekenonderwijs praktisch vorm kan krijgen in de klas en schoolbreed, en besteedt zij daarbij specifiek aandacht aan de rekensterke leerlingen.

boek

Differentiëren in het rekenonderwijs

Differentiëren in het rekenonderwijs beschrijft een stapsgewijze aanpak om differentiatie in het rekenonderwijs aan te brengen en te verbeteren. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan zowel de rekenzwakke als de rekensterke leerlingen.

Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe breng je in kaart wat de onderwijsbehoeften van leerlingen in de klas zijn?
  • Hoe vertaal je dit naar gedifferentieerde leerdoelen?
  • Hoe stem je de rekeninstructie hierop af?
  • Welke verwerkingsopdrachten geef je leerlingen?
  • Hoe kun je evalueren of de gekozen aanpak gewerkt heeft?
  • Hoe organiseer je dit, in de klas, maar ook schoolbreed?

Differentiëren in het rekenonderwijs is geschreven voor schoolleiders, intern begeleiders, rekencoördinatoren en leerkrachten in het primair onderwijs.

In dit boek worden de opbrengsten van het project ‘Gedifferentieerd RekenOnderWijs’ (GROW) van de Universiteit Utrecht beschreven, waarin een breed inzetbaar nascholingstraject is ontwikkeld. De bevindingen uit het project zijn verwerkt in dit boek, om daarmee antwoord te geven op de vragen:

  • Hoe ziet goede differentiatie in het rekenonderwijs eruit?
  • Welke kennis en vaardigheden moeten leerkrachten hebben om goed gedifferentieerd rekenonderwijs aan te bieden?

Doelgroep

Deze bijeenkomst is interessant voor zowel schoolleiders, intern begeleiders, rekencoördinatoren als leerkrachten in het primair (speciaal) onderwijs.

Datum, tijd & locatie

Datum:maandag 26 september 2016
Tijd:16.00 – 18.00 uur
Locatie:Expertis Onderwijsadviseurs
Prins Bernhardplantsoen 204
7551 HT Hengelo

 

Prijs

€ 75,- per persoon, inclusief het boek Differentiëren in het rekenonderwijs

Flyer

Download hier de flyer

Meer info

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met:
Ina Cijvat
E: ina.cijvat@expertis.nl
M: 06-49 355 693

Aanmelden evenement
Bezig met versturen