< Terug naar het overzicht

Conferentie ‘Met Close Reading de wereld vergroten’

Conferentie ‘Met Close Reading de wereld vergroten’

08 november 2019
9.00 - 17.00 uur | Bunnik


 

Wegens overweldigende belangstelling organiseert Expertis Onderwijsadviseurs voor de vierde keer een conferentie waarin we aan de slag gaan met Close Reading als aanpak voor het versterken van het begrijpend luister- en leesonderwijs.
Tijdens deze conferentie staan de tekst en de leerling centraal bij het vormgeven van Close Reading-lessen en leggen we de link naar andere vakgebieden.
U gaat kennismaken met Close Reading, maar ook als u al Close Reading lessen geeft en uw kennis wil verdiepen, biedt de dag veel inspiratie. Dit keer zal de verbinding met wereldoriënterende vakken en Close Reading de rode draad van de inhoud van de lezingen en workshops zijn.

Close Reading – Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs

U ontvangt het boek bij aanvang van de dag. De schrijvers van het boek zijn aanwezig en zullen de lezing en workshops verzorgen.

 Waar gaat het om bij Close Reading?

  • Een korte tekst, eventueel onderdeel van een langere tekst, die complex genoeg is voor de lezers. Het kan ook een prentenboek zijn.
  • Het meerdere keren lezen van de tekst, eventueel verdeeld over verschillende lessen.
  • Een opeenvolging van tekstgerichte vragen die de instructie in het begrijpen van de tekst, zowel literair als bij het maken van afleidingen, ondersteunen.
  • Het maken van aantekeningen bij de tekst.
  • Uitgebreide discussie over de tekst, tussen leerling en leerkracht en leerlingen onderling.
  • De verwachting dat leerlingen moeite moeten doen om iets te leren van de tekst.

Inhoud

In de ochtend krijgt u informatie over de achtergronden van Close Reading en verbinding van Close Reading met wereldoriëntatie. In de aansluitende workshop kunt u kiezen voor een basisworkshop of een verdiepende/gevorderde workshop.

  • Basisworkshop: De opzet van een Close Reading-les met praktische voorbeelden, zodat u een beeld krijgt hoe Close Reading er in de praktijk uitziet. Er is keuze uit een drietal workshops, te weten het Basisaanbod voor de Onderbouw (groep 1-3), Basisaanbod voor de Middenbouw (groep 4 en 5) en een Basisaanbod voor de bovenbouw (groepen 6-8).
  • Workshop voor gevorderden: Deze workshop is bedoeld voor mensen die al bekend zijn met de Close Reading les en concreet willen weten hoe zij Close Reading kunnen verbinden aan wereldoriëntatie. Er wordt gewerkt met voorbeeldlessen Close Reading, gekoppeld aan de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld en met verschillende tekstsoorten.

In de middag worden er workshops gegeven waarin we bepaalde onderdelen van Close Reading gekoppeld aan de wereld oriënterende vakken verder zullen uitwerken. U kunt op basis van tekstsoorten en vakgebied een keuze maken in de workshops. Er zijn ook basisworkshops van Close Reading, gericht op het selecteren van teksten, maken van aantekeningen en activerende verwerkingsvormen.

Voor deelnemers die ook de conferentie van 5 april bijgewoond hebben wordt tijdens de plenaire sessie na de lunch een alternatief programma geboden.

Programma 

De dagvoorzitter is Tony van Dalen.

 9.00 – 9.30 uurInloop
 9.30 – 10.30 uurWelkom en lezing: Close Reading in alle vakgebieden om de vakspecifieke leesvaardigheid te stimuleren – door Dortie Mijs en Marieke van Logchem
 10.30 – 11.00 uurKoffie en thee
 11.00 – 12.00 uurWorkshop ronde 1
 12.00 – 13.00 uurLunch
 13.00 – 13.45 uurMiddaglezing
 13.45 – 14.00 uurKoffie en thee
 14.00 – 15.00 uurWorkshop ronde 2
 15.15 – 16.15 uurWorkshop ronde 3
 16.15 – 17.00 uurAfsluiting en borrel

 

De Workshops

Basis of gevorderd?
Wanneer u nog niet zo bekend met de Close Reading-aanpak, raden we u aan in ronde 1 de basisworkshop: De opzet van een Close Reading-les te volgen. U krijgt zicht op de opbouw van een lessenserie Close Reading in de onder- of midden/bovenbouw en u kunt het zelf ervaren.
In ronde 2 en 3 kunt u kiezen of u nog andere basisworkshops wilt volgen, gericht op specifieke vaardigheden of dat u zich inschrijft voor de workshops voor gevorderden.

Wanneer u al bekend bent met Close Reading of er al mee werkt, raden we u aan in de 1e, 2e of 3e ronde een keuze te maken uit de workshops voor gevorderden (workshops 6 tot en met 11).

Workshopronde 1

Basisworkshop: De opzet van een Close Reading-lessenserie
In deze workshop ervaart u zelf de drie sessies van de Close Reading aanpak met een prentenboek of een tekst. U krijgt praktische voorbeelden, zodat u een beeld krijgt hoe Close Reading er in de praktijk uitziet. U kunt kiezen uit:
Basisworkshop 1: de opzet van een Close Reading-les voor de onderbouw (groep 1-3) of
Basisworkshop 2: de opzet van een Close Reading-les voor de midden- en bovenbouw (groep 4 tot en met 8).

Workshop voor gevorderden:
Wanneer u al bekend bent met Close Reading of er al mee werkt, kunt u kiezen uit de workshops voor gevorderden. Dit zijn de workshops 6 t/m 11. In de workshops laten we voorbeelden zien van lessenseries die gekoppeld zijn aan verschillende soorten teksten en de kerndoelen voor ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. U kunt uit deze workshops kiezen in ronde 1, 2 en 3.

Workshopronde 2 en 3

Basisworkshop 3: Leren maken van aantekeningen: een lijn van groep 1 t/m 8
Binnen Close Reading wordt het leren maken van aantekeningen gezien als een essentiële vaardigheid voor kinderen. Ze leren te ‘lezen met een pen’. Aantekeningen worden gebruikt om argumenten te kunnen    beschrijven, informatie uit de tekst te kunnen analyseren en verbanden binnen en buiten de tekst te zoeken.
In de workshop laten we aan de hand van voorbeelden zien op welke manier u in uw school een doorgaande lijn kan creëren voor het maken van aantekeningen van groep 1 tot en met 8.

Basisworkshop 4: Activerende verwerkingsvormen bij Close Reading (groep 1 t/m 8)
Bij begrijpend lezen is het van belang dat kinderen actief met de tekst aan de slag gaan. Door met medeleerlingen op een gestructureerde manier te praten over de inhoud van de tekst aan de hand van tekstgerichte vragen komen kinderen tot een verdieping in het leren. Elkaar coachen en discussiëren over de tekst zijn belangrijke aandachtspunten. Hogere orde denkprocessen worden op deze manier aangesproken en de taakgerichte leertijd en motivatie nemen toe.
In deze workshop maakt u kennis met een aantal activerende verwerkingsvormen en coöperatieve werkvormen waardoor kinderen actief met de tekst aan de slag gaan in tweetallen of een groepje. De werkvormen kunt u de volgende dag direct toepassen in uw eigen klas.

Basisworkshop 5: Selecteren van boeken en teksten voor Close Reading
In deze workshop krijgt u handvatten voor het selecteren van prentenboek en teksten. Waar let je op bij het selecteren van een geschikt boek of een geschikte tekst? Een goede tekst geeft veel mogelijkheden om
leerlingen te laten oefenen met vaardigheden om tot dieper tekstbegrip te komen. Maar waar kun je een goed prentenboek of een goede tekst aan herkennen, wanneer is een tekst nu makkelijk of moeilijk voor
leerlingen, waar let je op bij een verhalende of een informatieve tekst?
In deze workshop krijg je handvatten om anders naar prentenboeken en teksten te kijken, zodat je nog meer uit je begrijpend luister- en leesles kunt halen. En daarnaast doe je inspiratie om voor mooie en bruikbare teksten voor je school of groep.

Workshop 6: Informatieve boeken in de onderbouw (groep 1-3) Gevorderd
Binnen Close Reading wordt graag gebruik gemaakt van veel verschillende genres van boeken. In de workshop laten we aan de hand van voorbeelden zien op welke manier u in de onderbouw kunt werken met informatieve (prenten)boeken en wat daarvan de meerwaarde is. Ook oefent u zelf met het voorbereiden van een les op basis van een informatief (prenten)boek.

Workshop 7: Informatieve boeken in de bovenbouw (groep 4-8) Gevorderd
In deze workshop krijgt u handvatten rondom het inzetten van informatieve teksten gericht op het kerndoel Ruimte (Aardrijkskunde). U ervaart hoe Close Reading de vakspecifieke kennis kan versterken door de inzet van informatieve teksten. Aan de hand van een voorbeeldles krijgt u zicht op mogelijke toepassingen van Close Reading van een informatieve tekst bij het kerndoel Ruimte.

Workshop 8: Close Looking, de kracht van illustraties! (groep 1-8) Gevorderd
Close Looking is een variant van Close Reading waarbij illustraties centraal staan. Illustraties ondersteunen of vervangen zelfs de tekst. Ze hebben een toegevoegde waarde met betrekking tot de sfeer en de details. Soms vertellen illustraties een eigen verhaal, vol onverwachte verrassingen en inzichten. Met behulp van een aantal gerichte vragen kan kijken en genieten zich verdiepen tot zien en begrijpen.
In deze workshop krijgt u inspiratie om met uw leerlingen meer te halen uit de kracht van illustraties. We zullen ook specifiek stilstaan bij de mogelijkheden om te werken met kijk- en zoekboeken zonder tekst.

Workshop 9: Poëzie (groep 1-8) Gevorderd
Poëzie biedt veel mogelijkheden om de tekst te doorgronden en te beleven, juist doordat ieder er ook zijn of haar eigen betekenis aan verbindt. Figuurlijk taalgebruik, oproepen van emoties, rijm en beleving zijn elementen die uitgediept kunnen worden door middel van Close Reading. Wat kun je allemaal doen met gedichten om het leesbegrip of luisterbegrip van kinderen te stimuleren?
In deze workshop laten we je verschillende voorbeelden zien van Close Reading bij gedichten en versjes van groep 1 tot en met 8.

Workshop 10: Verhalende teksten gekoppeld aan kerndoel tijd: historische verhalen (groep 4-8) Gevorderd
Historische verhalen geven ons een inzicht in het leven van vroeger en bieden veel kansen voor Close Reading: het perspectief van de schrijver, de tijdsgeest waarin de tekst is geschreven, beoordeling van de      betrouwbaarheid van de bron en het inleven in de personen. In deze workshop laten we voorbeelden zien van Close Reading met historische verhalen. U zult ervaren dat dit andere vaardigheden van de leerling vraagt dan wanneer ze een informatieve tekst lezen.

Workshop 11: Instructieteksten inzetten bij Close Reading (groep 4-8) Gevorderd
We komen instructieteksten in ons dagelijks leven regelmatig tegen. Denk aan recepten, een gebruiksaanwijzing voor de smartphone, handleidingen om een kast in elkaar te zetten of om te komen tot iets creatiefs. Toch zie je dat dit soort teksten minder wordt gebruikt tijdens lessen, terwijl er mooie kansen liggen om bijvoorbeeld creatieve vakken en techniek te combineren. Hoe kun je teksten inzetten bij Close Reading om leerlingen inzicht te geven in het taalgebruik en de opbouw van instructieteksten? In deze workshop geven we daar voorbeelden van en gaan we zelf ook aan de slag met instructieteksten.

Locatie

Postillion Hotel
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik

Kosten

De kosten voor deze conferentie bedragen: € 275,00.
U ontvangt het boek ‘Close Reading – Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’ bij aanvang van de dag.

Meer weten over Close Reading?

Wil u meer weten over Close Reading? Neem dan gerust contact op met:
Marieke van Lochem
E: marieke.van.logchem@expertis.nl
M: 06-433 51 387

Dortie Mijs
E: dortie.mijs@expertis.nl
M: 06 -54 37 38 95

Tony van Dalen
E: tony.van.dalen@expertis.nl
M: 06-29 00 24 11

Download

Download hier de flyer met het programma & de workshops.

Toch alvast lezen?

Op 19 september 2018 is ons boek: ‘Close Reading – Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’ gelanceerd.
U kunt dit boek bestellen via www.uitgeverijpica.nl

 

 

 

 

 

 

Inschrijven

Wegens overweldigende belangstelling is het niet meer mogelijk u voor deze conferentie in te schrijven.