< Terug naar het overzicht

Conferentie ‘Begrijpend lezen nieuwe stijl!’

Conferentie ‘Begrijpend lezen nieuwe stijl!’

27 mei 2016
09:00 - 17:00 uur | Bunnik


Wegens groot succes & de grote getale van aanmeldingen, organiseert Expertis Onderwijsadviseurs op vrijdag 27 mei 2016 opnieuw de conferentie ‘Begrijpend lezen nieuwe stijl’

Begrijpend lezen wordt ook wel de belangrijkste vaardigheid genoemd wanneer het gaat om kinderen toerusten voor de 21ste eeuw.
We informeren u over de opzet en werkwijze van Close reading en wat dit voor uw school kan betekenen. In Amerika zien we goede resultaten bij scholen die gebruik maken van Close reading (D. Fisher en N. Frey). Expertis heeft deze aanpak vertaald voor de Nederlandse situatie.

Waar gaat het om

  • een korte tekst, eventueel onderdeel van een langere tekst, die complex genoeg is voor de lezers, zowel kwantitatief als kwalitatief;
  • het meerdere keren lezen van de tekst, eventueel verdeeld over verschillende lessen;
  • een opeenvolging van tekstgerichte vragen die de instructie in het begrijpen van de tekst, zowel literair als bij het maken van afleidingen, ondersteunen;
  • uitgebreide discussie over de tekst, tussen leerkracht en leerlingen onderling;
  • de verwachting dat leerlingen moeite moeten doen om iets te leren van de tekst.

In de ochtend krijgt u informatie over de achtergronden van Close reading. In de aansluitende workshop nemen we u mee in de opzet van een Close reading les. U kunt deelnemen aan de workshop die gericht is op de groep waar u werkzaam bent. In de middag worden er workshops gegeven waarin we bepaalde onderdelen van Close reading verder gaan uitwerken. Hier kunt u een keuze uit maken.

Programma

9.00 – 9.30 uur …………….Inloop met koffie/thee
9.30 – 10.30 uurWelkom en lezing Kees Vernooy en Ina Cijvat
Kees Vernooy zal kort ingaan op de nieuwste inzichten rond begrijpend lezen en geeft samen met Ina informatie over Close reading: waar gaat het om en hoe vertalen we dit naar de les van morgen?
10.30 – 10.45 uur …    Pauze met koffie/thee
10.45 – 12.00 uurWorkshop: Praktische uitwerking Close reading in verschillende groepen:
• onderbouw (groep 1 t/m 3)
• middenbouw (groep 4 t/m 6)
• bovenbouw (groep 7 en 8)
12.00 – 13.00 uurLunch
13.00 – 13.45 uurLezing: ‘Leuke teksten zijn nog geen begrijpelijke teksten’ – door Gerdineke van Silfhout (SLO). Gerdineke zal ingaan op de verschillende genres en de tekstkenmerken die een tekst (on)begrijpelijk maken.
13.45 – 14.00 uurPauze met koffie/thee
14.00 – 15.00 uurWorkshop ronde 1
15.15 – 16.15 uurWorkshop ronde 2
16.15 – 17.00 uurAfsluiting en borrel

 

Keuze workshops ronde 1 en 2

In de middag kunt u twee workshops volgen. Hieronder kunt u drie workshops aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. Wij streven ernaar dat u uw 1e en 2e keuze workshop kunt volgen. Aan het begin van de conferentiedag krijgt u uw indeling voor de workshops.

U heeft de keuze uit:

Workshop 1: Tekstgerichte vragen in groep 1 t/m 3
workshopTijdens Close reading in de onderbouw gaat het om het nadenken en samen praten over het prentenboek of verhaal, waarbij gebruik gemaakt wordt van tekstgerichte vragen die het begrijpen van het boek ondersteunen en de onderzoekende houding en mondelinge taalontwikkeling van kinderen stimuleren. Hierbij worden verschillende soorten vragen gebruikt die de leerkracht zelf maakt bij de gekozen tekst: zowel algemene begripsvragen als vragen naar de belangrijkste details en de tekststructuur, en daarnaast ook vragen die kinderen aanzetten tot nadenken over de bedoelingen van de auteur, de opbouw van het boek en het vergelijken met andere boeken.
In deze workshop gaan we dieper in op welke soorten vragen gebruikt kunnen worden en oefenen we met het maken van vragen bij een boek.

Workshop 2: Tekstgerichte vragen in groep 4 t/m 8
Tijdens de les Close reading gaat het om het nadenken en discussiëren over de tekst waarbij gebruik gemaakt wordt van tekstgerichte vragen die het begrijpen van de tekst ondersteunen en de onderzoekende houding en mondelinge taalontwikkeling van kinderen stimuleren. Hierbij worden verschillende soorten vragen gebruikt die de leerkracht zelf maakt bij de gekozen tekst: algemene begripsvragen en vragen naar de belangrijkste details, vragen over woorden en tekststructuur maar ook vragen over de bedoelingen van de auteur, en vragen naar opinies, argumenten en verbanden met andere teksten.
In deze workshop gaan we dieper in op welke soorten vragen gebruikt kunnen worden en oefenen we met het maken van vragen bij een tekst.

Workshop 3: Geschikte prentenboeken en teksten voor de onderbouw
Voor een Close Reading activiteit in de onderbouw is het belangrijk om te werken met prentenboeken of teksten die voldoen aan een aantal kenmerken. In deze workshop bespreken we aan de hand van voorbeelden en opdrachten kenmerken als een goede verhaallijn, een passende moeilijkheid bij de groep, etc. We laten ons daarbij inspireren door de vele mooie prentenboeken en teksten die er zijn.
Aan het einde van de workshop kunt u aan de hand van de voorbeelden zelf bepalen welke prentenboeken en teksten geschikt zijn voor uw groep om in te zetten bij een close reading activiteit.

Workshop 4: Leren maken van aantekeningen: een lijn van groep 1 t/m 8
Binnen Close reading wordt het leren maken van aantekeningen gezien als een essentiële vaardigheid voor kinderen. Ze leren te ‘lezen met een pen’. Aantekeningen worden gebruikt om argumenten te kunnen beschrijven, informatie uit de tekst te kunnen analyseren en verbanden binnen en buiten de tekst te zoeken.
In de workshop laten we aan de hand van voorbeelden zien op welke manier u in uw school een doorgaande lijn kan creëren voor het maken van aantekeningen van groep 1 tot en met 8. Ook oefent u zelf met het maken van aantekeningen op verschillende manieren.

Workshop 5: Feedback geven aan leerlingen (groep 1 t/m 3)
Feedback geven is een effectieve interventie. Goede feedback helpt kinderen daadwerkelijk een stapje verder. Het geeft kinderen inzicht in hun leerproces: Waar sta ik nu en wat moet ik doen om de volgende stap te bereiken?
Close reading gaat uit van het herhaald lezen van prentenboeken. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken. Hoe kun je kinderen feedback geven bij Close reading? Hoe doe je dat met jonge kinderen? In welke fase van de les en met welke vragen?
In de workshop krijgt u theorie en deze gaan we onmiddellijk vertalen naar de praktijk. Aan de hand van voorbeelden wordt er geoefend zodat u er morgen in uw eigen groep mee aan de slag kunt gaan.

Workshop 6: Feedback geven aan leerlingen (groep 4 t/m 8)
Feedback geven is een effectieve interventie. Goede feedback helpt kinderen daadwerkelijk een stapje verder. Het geeft kinderen inzicht in hun leerproces: Waar sta ik nu en wat moet ik doen om de volgende stap te bereiken?
Close reading gaat uit van het herhaald lezen van teksten. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken. Hoe kun je kinderen feedback geven bij Close reading? Op welke momenten en met welke interventies doe je dat?
In de workshop krijgt u theorie maar deze gaan we onmiddellijk vertalen naar de praktijk. Aan de hand van voorbeelden wordt er geoefend zodat u er morgen in uw eigen groep mee aan de slag kunt gaan.

Workshop 7: Activerende verwerkingsvormen bij Close reading (groep 1 t/m 8)
Bij begrijpend lezen is het van belang dat kinderen actief met de tekst aan de slag gaan. Door met medeleerlingen op een gestructureerde manier te praten over de inhoud van de tekst aan de hand van tekstgerichte vragen komen kinderen tot een verdieping in het leren. Elkaar coachen en discussiëren over de tekst zijn belangrijke aandachtspunten. Hogere orde denkprocessen worden op deze manier aangesproken en de taakgerichte leertijd en motivatie nemen toe.
In deze workshop maakt u kennis met een aantal activerende verwerkingsvormen en coöperatieve werkvormen waardoor kinderen actief met de tekst aan de slag gaan in tweetallen of een groepje. De werkvormen kunt u de volgende dag direct toepassen in uw eigen klas.

Datum:

Wij hopen u te mogen begroeten op vrijdag 27 mei 2016!

Locatie:

Postillion Hotel Bunnik (bij Utrecht, goed met het ov en auto bereikbaar)
Kosterijland 8
3981 AJ Bunnik

Kosten:

De kosten voor de conferentie zijn € 225,00 per persoon.

Download

Download hier de flyer voor de 2e Conferentie Begrijpend lezen nieuwe stijl

Aanmelden

U kunt zich inschrijven middels onderstaand aanmeldformulier en hier ook uw keuze van de workshops aangeven.

Inschrijfformulier conferentie Begrijpend lezen nieuwe stijl

Workshops ronde 1 en 2.
Geef met de cijfers 1, 2, 3 uw eerste, tweede en derde keus aan voor de workshopronde (u plaatst dus 1 x een cijfer 1, 1 x een cijfer 2 en 1 x een cijfer 3).
Bij alle overige workshops plaatst u een 0.

Bezig met versturen