< Terug naar het overzicht

Auditorentraining

Auditorentraining

28 mei 2019
9.00 - 16.00 uur | Amersfoort


Staat in uw strategisch beleidsplan dat u werk wilt maken van interne kwaliteitszorg? Wordt het pedagogisch-didactisch handelen van uw leerkrachten beschreven in uw schoolplan? Ontwikkelt uw directieberaad zich in de richting van een professionele leergemeenschap? Beschouwt u de evaluatie van het onderwijsleerproces als de basis voor verdere schoolontwikkeling?

Schrijf u zich dan in voor de AUDITORENTRAINING van Expertis Onderwijsadviseurs.      

De combinatie van twee studiedagen en twee audits (coaching on the job) vormt de basis van deze succesvolle training!

Gedurende de beide studiedagen staat het didactisch handelen centraal. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de onderdelen Zicht op ontwikkeling en Kwaliteitszorg.
Uiteraard komt ook het veelbesproken item Veiligheid aan de orde!
Voor de implementatie van het werken met auditteams heeft Expertis Onderwijsadviseurs een systematiek opgezet die wij graag aan u voorleggen.

Data & locatie

De training vindt plaats op dinsdag 28 mei 2019 en dinsdag 4 juni 2019 van 09.00 – 16.00 uur in Amersfoort.
De audits op locatie vinden plaats in juni 2019, na overleg.
Expertis Onderwijsadviseurs
Grote Koppel 14
3813 AA  AMERSFOORT

Kosten

De kosten van de training bedragen € 1050,- per deelnemer. Het minimum aantal deelnemers bedraagt 4.
(bij meerdere deelnemers daalt de prijs per deelnemer!)

Op maat

We kunnen deze training natuurlijk ook ‘op maat’ bij u uitvoeren.
Misschien wilt u twee auditteams opleiden? Of misschien willen al uw directeuren de training bijwonen?
Wij gaan graag met u in gesprek!

Meer info

Wil u meer info over deze auditorentraining, het strategisch beleidsplan of schoolontwikkeling?

Neem dan contact op met Jaap de Jonge
E: jaap.de.jonge@expertis.nl
M: 06-200 33 783

 

Aanmelden evenement
Bezig met versturen