< Terug naar het overzicht

Aanbod Expliciete Directe Instructie aan kleuters – Amersfoort

Aanbod Expliciete Directe Instructie aan kleuters – Amersfoort

16 januari 2020
13.30 - 16.30 uur | Amersfoort


Expliciete Directe Instructie (EDI) is een fijn didactisch middel om een effectieve instructie te geven. Hoe leuk is het om juist die instructie samen te laten komen met spel. Spel is een krachtig middel voor jonge kinderen dat ervoor zorgt dat zij door imitatie nieuwe kennis tot zich kunnen nemen.
Naast de reguliere trainingen rondom EDI biedt Expertis Onderwijsadviseurs ook (bovenschoolse) trainingen aan voor kleuterleerkrachten. Er zijn vier modules ter verdieping van EDI: lesdoelen, instructie, klassenmanagement en spelbegeleiding. Natuurlijk is het ook mogelijkheid om een EDI-training voor kleuterleerkrachten op maat af te nemen.


Bijeenkomst 1: EDI Lesdoelen
In deze module leert de leerkracht over het belang van het delen van lesdoelen met kleuters. Een lesdoel geeft een kind structuur, rust en een richting. Ook werkt een leerkracht preventief aan de basisvoorwaarden van beginnende geletterdheid wanneer zij een lesdoel met de kinderen deelt. Leerkrachten leren ook praktisch hoe je een lesdoel effectief kunt delen met kleuters. Dit natuurlijk allemaal op een spelenderwijze manier, zodat het past bij de manier waarop jonge kinderen leren.

Doelen voor deze bijeenkomst:

 • Ik weet wat het belang is van een Expliciete Directe Instructie.
 • Ik weet dat een lesdoel uit een concept en een vaardigheid bestaat.
 • Ik weet hoe ik een lesdoel met kleuters kan delen.


Bijeenkomst 2: EDI Instructie
Jonge kinderen leren vooral door imitatie. Kleuters hebben dus een instructie nodig waarin de leerkracht veel modelt. Via scaffolding brengen leerkrachten hun kleuters op een hoger niveau, omdat ze tijdens instructie en spel steeds weer iets nieuws aanreiken. Juist het modelen staat centraal binnen het GRRIM‐model. Een kleuterleerkracht volgt natuurlijk de ontwikkeling van het kind, maar verlaagt niet de lesdoelen. Zij verhoogt de instructiekwaliteiten om het kind vooruit te leiden en nieuwsgierig te maken om juist nieuwe dingen te leren.

Doelen voor deze bijeenkomst:

 • Ik kan een korte instructie geven aan de hand van het GRRIM‐model.
 • Ik kan tijdens de instructie het begrip bij kleuters controleren.


Bijeenkomst 3:
EDI en spel
Wanneer de leerkracht een goed klassen‐management heeft, heeft zij de gelegenheid om kinderen te begeleiden bij spel in de hoeken. Jonge kinderen nemen vaardigheden en kennis van opvoeders na imitatie en instructie op door dit te vermengen met speelse activiteiten. Maar wat als het spel bij kinderen niet op gang komt? Het GRRIMmodel kan een middel zijn om het spel van deze kinderen te stimuleren. Gedurende deze module gaan we in op hoe je spel kunt modelen in de (kleine) kring, maar ook hoe het GRRIM‐model een effectieve aanpak kan zijn voor één van de hoeken.

Doelen voor deze bijeenkomst:

 • Ik weet wat het belang van modelen is.
 • Ik weet hoe ik met het GRRIM‐model spel kan bevorderen.


Bijeenkomst 4: EDI Klassenmanagement
Binnen een goed klassenmanagement neemt de leerkrachten maatregelen om een klimaat te scheppen waarin kleuters met succes en plezier kunnen leren en werken. Het zorgt ervoor dat beschikbare leertijd optimaal benut kan worden.
Daarnaast zorgt een goed klassenmanagement ervoor dat probleemgedrag terug gedrongen wordt, waardoor ‘alle’ kinderen de mogelijkheid krijgen om lesdoelen te behalen. Binnen een goed klassenmanagement zorgt een leerkracht er ook voor dat kinderen steeds zelfstandiger worden. Zij werkt tijdens spel en werkmomenten aan de executieve functies, zodat kinderen de basisvaardigheden ontwikkelen om in de midden‐ en bovenbouw goed tot leren te komen. Goed ontwikkelde executieve functies, heeft uiteindelijk ook weer een positief effect op jouw klassenmanagement.

Doelen voor deze bijeenkomst:

 • Ik weet welke executieve functies er zijn.
 • Ik weet hoe ik de executieve functies kan bevorderen.
 • Ik weet het belang van een goed klassenmanagement.
 • Ik krijg handvatten voor een goed klassenmanagement bij kleuters.

Data & tijden

De data van de bijeenkomsten in Amersfoort zijn:

Bijeenkomst 1:donderdag
16 januari 2020
13.30 tot 16.30 uur
Bijeenkomst 2:dinsdag
10 maart 2020
13.30 tot 16.30 uur
Bijeenkomst 3:woensdag
27 mei 2020
13.30 tot 16.30 uur
Bijeenkomst 4:nader te bepalen13.30 tot 16.30 uur

 

Locatie

Expertis Onderwijsadviseurs
Grote Koppel 14
3813 AA  Amersfoort

Ook in Hengelo

De cursus wordt ook op onze locatie in Hengelo gegeven. Voor meer informatie klik hier

Kosten & inschrijven

De prijs bij inschrijving is € 400,- per persoon per blok of € 750,- voor de totale cursus van 4 bijeenkomsten.
Bijeenkomst 1 en 2 worden als blok 1 gegeven: Inschrijven blok 1 kan via onderstaand inschrijfformulier.
Bijeenkomst 3 en 4. Worden als blok 2 gegeven. Inschrijven blok 2 kan via onderstaand inschrijfformulier.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Brigitta Mathijssen
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
M: 06-433 51 301

 

Aanmelden Aanbod Expliciete Directe Instructie voor kleuters
Bezig met versturen