< Terug naar het overzicht

Leergang Aan de slag als leesspecialist! 

Leergang Aan de slag als leesspecialist! 

26 september 2019
9.30 - 16.00 uur | Amersfoort


Goed kunnen lezen is een basisvaardigheid. Als goede lezer heb je veel kansen. Daarom is op taal/leesonderwijs een speerpunt op iedere school. Een leesspecialist stimuleert en onderneemt het leesonderwijs in de school en kan interventies inzetten die bij dragen aan betere resultaten. Een leesspecialist brengt relevante kennis de school in, coacht en enthousiasmeert collega’s en zorgt ervoor dat het leesonderwijs de aandacht krijgt die het behoeft.
Tijdens de leergang ontvangt u de kennis (specialist) en ontwikkelt de vaardigheden die u nodig heeft om een succesvolle leesspecialist te zijn (coach), om zo de leesopbrengsten binnen uw school te verbeteren (coördinator). 

 • Specialistische kennis over kwalitatief leesonderwijs volgens de laatste inzichten, gekoppeld aan de zes elementen voor effectief leesonderwijs, gericht op technisch lezen
 • Vaardigheden om collega-leerkrachten te coachen, te enthousiasmeren en uw kennis met hen te delen. 
 • Vaardigheden om effectief leesonderwijs te coördineren en te borgen (in afstemming met de schoolleiding). 

Hogere leesresultaten van groot belang 

Door het bewust worden van het grote belang van Begrijpend lezen is technisch lezen van elementair belang. Met de invoering van de referentieniveaus is het beredeneerde aanbod goed inzichtelijk geworden. We weten uit onderzoek dat instructie op het gebied van lezen effectief werkt en hogere resultaten met zich meebrengt. Dus spreken we over effectief leesonderwijs. Met deze Leergang Effectief leesonderwijs kunt u de inspirator en de motivator zijn om met gekozen interventies ervoor te zorgen dat het hele team effectief leesonderwijs gaat aanbieden. 

Deze leergang leidt u op tot leesspecialist. De leergang bestaat uit vier dagen. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gewerkt in kleine groepen, onder begeleiding van ervaren trainers. Het delen en uitwisselen van kennis en ervaringen in de groep is van belang voor de trainingen. Na elke bijeenkomst krijgt u een opdracht mee. De belasting is naast de studiedag een dagdeel en daarnaast is er leeswerk. 

Wat leert u? 

Tijdens de leergang verwerft u actuele en relevante kennis op het gebied van effectief leesonderwijs. Onderwerpen die aan bod komen: 

 • Informatie over effectief leesonderwijs vanuit theorie en modellen 
 • Beginnende geletterdheid in groep 1 en 2 met concrete handvatten 
 • Technisch leesonderwijs in de groepen 3 t/m 8 
 • Leesmotivatie en –promotie in de groepen 1 t/m 8 
 • Monitoren en borgen 

Welke vaardigheden ontwikkelt u? 

Tijdens de leergang ontwikkelt u de vaardigheden die nodig zijn om een goede leesspecialist, coach en coördinator te zijn. Tijdens de leergang komt een aantal essentiële basisvaardigheden aan bod. U vergroot uw analytisch vermogen en ontwikkelt uw coachings– en coördinatievaardigheden. Hierdoor bent u in staat om uw rol als verbinder binnen uw schoolorganisatie in te zetten en om met collega’s en schoolleiding te werken aan verandering en blijvende verbetering. 

Daarnaast is er aandacht voor diverse activiteiten waarin u als leesspecialist een voortrekkersrol heeft: 

 • Initiëren en uitvoeren van sterkte-zwakteanalyses 
 • Signaleren van hiaten in het curriculum 
 • Monitoren en analyseren van resultaten/leeropbrengsten 
 • Bevorderen van een doorgaande leeslijn 
 • Formatief toetsen 
 • Coachen en enthousiasmeren van collega-leerkrachten 
 • Overbrengen van kennis door initiëren en begeleiden van kleinschalige scholingsactiviteiten 
 • Coördinatie en samenwerking met de schoolleiding. 

Voor wie? 

Leerkrachten, intern begeleiders en taal-leescoördinatoren in het basisonderwijs. 

Data & tijden

De leergang vindt plaats op de volgende data:

 • donderdag 26 september 2019
 • dinsdag 29 oktober 2019
 • donderdag 28 november 2019
 • donderdag 9 januari 2020

De tijden zijn van 9.30 – 16.00 uur.

Locatie

Expertis Onderwijsadviseurs
Grote Koppel 14
3813 AA  Amersfoort

Kosten

De kosten van deze leergang zijn: € 1.568,- . Dat is inclusief koffie, thee, lekkers en lunch.

Inschrijven

Inschrijven voor de ‘Leergang Aan de slag als leesspecialist!’ kan middels het onderstaande inschrijfformulier.

 

Aanmelden evenement
Bezig met versturen