033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Eveline Bogers

Eveline Bogers

“Geluk kun je delen door te vermenigvuldigen!”

Eveline deelt graag haar kennis over een effectieve instructie bij taal- en rekenen. Door Marcel Schmeier is ze een gecertificeerd EDI-trainster geworden. Eveline heeft veel scholen begeleidt bij het optimaliseren van het onderwijs. Ze vindt het als adviseur erg mooi om te zien hoe leraren zich ontwikkelen tijdens dit proces.

Naast onderwijsadviseur is Eveline remedial teacher en begeleidt ze twee dagen per week kinderen uit groep 4 t/m 8 met ontwikkelingsachterstanden. Ze wil graag deze binding met de praktijk blijven behouden. Daarnaast geeft het haar enorm veel energie om kinderen na een tijdje te zien groeien. 

Eveline heeft zes jaar in verschillende groepen, zowel enkele als combinatiegroepen, in het primair onderwijs gewerkt. De nadruk lag voornamelijk op de onderbouw. Destijds is zij ook gestart met een remedial teaching praktijk. Na haar werkzaamheden in het basisonderwijs heeft Eveline anderhalf jaar gewerkt op de Internationale Schakelklas (ISK) in Breda. Hier heeft zij NT2 onderwijs gegeven aan leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. 

Wat kan Eveline voor u betekenen?

Eveline werkt met u samen bij scholingen en verbeter- of verandertrajecten al dan niet aangevuld met lesobservaties. Het is voor haar van belang dat bij een traject alles geborgd wordt, zodat u ook wanneer zij weg is op een effectieve manier met uw team verder kunt.

Met haar opleiding Jonge Kindspecialist is Eveline gespecialiseerd in het jonge kind. Ze gaat graag met u en het team aan de slag met spelenderwijs onderwijs aan jonge kinderen. Daarnaast houdt ze zich bezig met preventie rondom de mondelinge taalvaardigheden bij peuters en kleuters. Het is voor Eveline een uitdaging om de aanbodsdoelen zo goed mogelijk te verwerken in een beredeneerd aanbod, waarbij een korte spelenderwijze instructie, spel en de verbintenis met de hoeken hand in hand gaan.

De kracht van Expertis Onderwijsadviseurs zit hem in het feit dat Expertis interventies aanbiedt die evidence-based zijn. Vanuit de theorie is bewezen dat het ook echt werkt. Deze visie sluit perfect aan bij Eveline’s gedachten over hoe men binnen het onderwijs moet handelen. 

Expertises
  • Master of Education.
  • Jonge Kind Specialist.
  • Gecertificeerd EDI-trainer.
  • NT2 specialisatie.
Publicaties
  • Blog: Spel stimuleren door het GRRIM-model (2019).
  • Bogers, E. (HJK juni 2019) Vroege mondelinge taalontwikkeling (2019).
  • Blog: Begeleid spel en instructie in de bouwhoek (2018).
  • Bogers, E.(Zorg Primair nummer 3, 2018) Expliciete Directe Instructie bij kleuters.
  • Bogers, E. (Zorgbreed nummer 4, 2017): Schuif de deeltafels niet onder de tafel.
  • Bogers, E. (2017). Freek de Teek – Laat je niet bijten.

Thema’s

VVE/Jonge kind
Reken-wiskundeonderwijs
Didactisch handelen

 

Contact

Eveline Bogers MEd
06 – 15 18 68 64
eveline.bogers@expertis.nl

Share This