074 - 85 16 516 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Boukje Toering

Boukje Toering

Boukje Toering werkt als senior onderwijsadviseur taal-lezen bij Expertis. Ze heeft eerder gewerkt als groepsleraar, trainer interactief voorlezen, remedial teacher, orthopedagoog bij een onderwijsbegeleidingsdienst en als inhoudelijk directeur bij een dyslexie-instituut. Boukje heeft veelvuldig ervaring met het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek en het werken met kinderen waarbij de leesontwikkeling verstoord op gang komt. Als medeauteur heeft ze een succesvolle dyslexiebehandeling ontwikkeld. Deze behandeling is een uitwerking van de basale leerlijnen lezen en spelling, gekoppeld aan het directe instructiemodel. Binnen de methodiek gaat veel aandacht uit naar de behandelaars-interactie, het geven van een goede feedback en -het-leren-zichtbaar-maken.

Wat kan Boukje voor u doen?

“Het geven van een goede feedback is net als het geven van een doelgerichte instructie onderscheidend voor een professional.” Het inzetten van een interventie op individueel niveau of op groepsniveau ziet Boukje als een uitdaging. Wat is effectief, wanneer zet je wat in en vooral hoe kun je het organiseren? Vraagstukken waar Boukje graag een bijdrage aan levert.

Expertises
  • Technisch lezen
  • Close Reading
  • Kwaliteitsbeleid
  • Dyslexie
  • Interventies
  • Kwaliteitsbeleid

Thema’s

Taal / Leesonderwijs

 

Contact

06 – 48 38 65 43
boukje.toering@expertis.nl

Share This