Tinka Hofmeijer

"If you've told a child a thousand times and he still does not understand, then it is not the child who is the slow learner." - Walter Barbee

Ruim 20 jaar ben ik met veel passie werkzaam binnen het onderwijs met als specialisatie ‘Het Jonge Kind’. Ik heb verschillende functies uitgevoerd en kan daardoor op zowel beleidsmatig- en uitvoerend niveau goed schakelen. Ik ben goed in staat om mensen te motiveren en enthousiasmeren, zet mensen aan het denken en krijg energie als ik in de praktijkbeweging kan creëren en een bijdrage kan leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Ik ben creatief in het oplossen van ‘problemen’ en denk graag ‘out of the box’.
Ik ben te omschrijven als enthousiast, bevlogen, betrokken, perfectionistisch en zowel proces- als resultaatgericht.

Ervaring

Ik heb veel ervaring met en kennis t.a.v. het invoeren van:

 • Zet Spel op de kaart door VHJK 2018 (initiatiefnemer, ontwikkelaar en uitvoerder)
 • Opbrengstgericht werken met peuters en kleuters vanuit spel a.d.h.v. de SLO doelen (ontwikkelaar en uitvoerder van maattrajecten gericht op duurzame ontwikkeling en verbetering van kwaliteit)
 • EDI kleuters Expliciete Directe Instructie trainer (ontwikkelaar en uitvoerder)
 • Zelfregulatie en executieve functies
 • Piramide trainer (versie 2017)
 • Startblokken Basisontwikkeling trainer (jaarlijks in hercertificering)
 • Uk&Puk en Ko-totaal trainer
 • KIJK!
 • Kindvolgsysteem en Beredeneerd aanbod trainer (Bazalt)
 • Taakspel en Taakspel kleuters trainer hercertificering (update 2017)
 • Schatkist editie 3 trainer (update 2017)
 • TINK Taal en Interactievaardigheden trainer (update 2018)
 • Vier VVE trainer (IO)

Overige onderwerpen

 • Coaching
 • Aandacht voor baby’s

Ontwikkeling jonge kind

 • Ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs
 • Daltononderwijs
 • Coaching
 • Verzorgen van trainingen voor professionals (zowel startend, ervaren als beleidsmakers) die werken met kinderen van 0 tot 8 jaar op het gebied van o.a. Taal/Rekenen, Spel, Oudercontacten, ICT en multimedia, Motoriek, Doorgaande leerlijnen, Coachen en feedback, Inrichten van een rijke leeromgeving, enz..
 • Organisatie Ontwikkeling gericht op de onderbouw
 • Implementatie Onderwijsvernieuwingen gericht op de onderbouw
 • De methode “Schatkist” ,”Veilig leren lezen”, “Taakspel”

Bijzonderheden

 • Licentie trainer TINK 
 • Geregistreerd trainer Vversterk
 • Licentietrainer Kijk
 • Gediplomeerd trainer Startblokken van Basisontwikkeling
 • Gediplomeerd trainer Ko-totaal (Uk en Puk, Puk en Ko, Ik en Ko, Ko heeft praatjes)
 • Trainer digitaal schoolbord (Activ borden)
 • Trainer leerkrachtassistent bij Veilig leren lezen en Pennenstreken
 • Licentietrainer Taakspel
 • Trainer Vroegsignalering (GGD)
 • Gediplomeerd leerkracht en schoolleider voor het primair onderwijs
 • Gecertificeerd leerkracht voor Basisontwikkeling in groep 1 t/m 4
 • Specialist Expliciete Directe Instructie EDI – Jonge Kind

 

 

 

 

 

Ervaring met

 • (Onderwijs)organisatie veranderingen
 • Teamstructuur, Kwaliteitszorg, Visieontwikkeling, Methode keuze zowel op school- als voorschoolniveau
 • Implementatie van Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang, peuterspeelzalen en groep 1 t/m 4 van de basisschool, Methode Puk & Ko en Uk & Puk in de praktijk op leidster en beleidsniveau, Methode Startblokken in de praktijk op leidster en beleidsniveau, Methode Schatkist in de praktijk, Methode Veilig leren lezen in de praktijk
 • Diverse onderwijsvernieuwingen waaronder:
  Verschillende VVE-programma’s zoals Startblokken, Ko-totaal, Sporen, Kaleidoscoop, Boekenpret, Piramide, Adaptief werken, Ervaringsgericht onderwijs, Freinetonderwijs, Jenaplanonderwijs, Organiseren van kleine groepen binnen de kleutergroep, Samenwerkend leren. Werken met planborden/taakborden, Competentiegericht onderwijs, Thematisch onderwijs

Arbeidservaring

 • Onderwijsadviseur en trainer
 • Management Basisschool, adjunct directeur en onderbouwcoördinator
 • Groepsleerkracht Basisonderwijs groep 1 t/m 8
 • Coördinatie Basisschool – Peuterspeelzalen
 • Management Bedrijfsleven