Tinka Hofmeijer

"Een kind heeft maar 1 kans op goed onderwijs!"

Ontwikkeling jonge kind

 • Ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs
 • Daltononderwijs
 • Coaching
 • Verzorgen van trainingen voor professionals (zowel startend, ervaren als beleidsmakers) die werken met kinderen van 0 tot 8 jaar op het gebied van o.a. Taal/Rekenen, Spel, Oudercontacten, ICT en multimedia, Motoriek, Doorgaande leerlijnen, Coachen en feedback, Inrichten van een rijke leeromgeving, enz..
 • Organisatie Ontwikkeling gericht op de onderbouw
 • Implementatie Onderwijsvernieuwingen gericht op de onderbouw
 • De methode “Schatkist” ,”Veilig leren lezen”, “Taakspel”

Bijzonderheden

 • Licentie trainer TINK 
 • Geregistreerd trainer Vversterk
 • Licentietrainer Kijk
 • Gediplomeerd trainer Startblokken van Basisontwikkeling
 • Gediplomeerd trainer Ko-totaal (Uk en Puk, Puk en Ko, Ik en Ko, Ko heeft praatjes)
 • Trainer digitaal schoolbord (Activ borden)
 • Trainer leerkrachtassistent bij Veilig leren lezen en Pennenstreken
 • Licentietrainer Taakspel
 • Trainer Vroegsignalering (GGD)
 • Gediplomeerd leerkracht en schoolleider voor het primair onderwijs
 • Gecertificeerd leerkracht voor Basisontwikkeling in groep 1 t/m 4
 • Specialist Expliciete Directe Instructie EDI – Jonge Kind

 

 

 

 

 

Ervaring met

 • (Onderwijs)organisatie veranderingen
 • Teamstructuur, Kwaliteitszorg, Visieontwikkeling, Methode keuze zowel op school- als voorschoolniveau
 • Implementatie van Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang, peuterspeelzalen en groep 1 t/m 4 van de basisschool, Methode Puk & Ko en Uk & Puk in de praktijk op leidster en beleidsniveau, Methode Startblokken in de praktijk op leidster en beleidsniveau, Methode Schatkist in de praktijk, Methode Veilig leren lezen in de praktijk
 • Diverse onderwijsvernieuwingen waaronder:
  Verschillende VVE-programma’s zoals Startblokken, Ko-totaal, Sporen, Kaleidoscoop, Boekenpret, Piramide, Adaptief werken, Ervaringsgericht onderwijs, Freinetonderwijs, Jenaplanonderwijs, Organiseren van kleine groepen binnen de kleutergroep, Samenwerkend leren. Werken met planborden/taakborden, Competentiegericht onderwijs, Thematisch onderwijs

Arbeidservaring

 • Onderwijsadviseur en trainer
 • Management Basisschool, adjunct directeur en onderbouwcoördinator
 • Groepsleerkracht Basisonderwijs groep 1 t/m 8
 • Coördinatie Basisschool – Peuterspeelzalen
 • Management Bedrijfsleven