Rianne Malschaert

‘Het lerende kind centraal’

Rianne is gecertificeerd Marzano Trainer: Leren door reflecteren. Planmatige reflectie neemt in haar begeleiding een centrale plaats in. Het is haar passie om leerkrachten te ondersteunen bij het duurzaam ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs.

Ze is verder gespecialiseerd op het gebied van VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie), coaching en geeft EDI-trainingen, ook voor het jonge kind. Ze begeleidt schoolteams en pedagogisch medewerkers bij het verbeteren en het optimaliseren van instructie- en begeleidingsvaardigheden. Ze vertaalt hierbij recente vakkennis naar de dagelijkse praktijk, zodat pedagogisch medewerkers en leerkrachten dit direct in kunnen zetten. Rianne werkt vanuit verbinding en dialoog.

Expertise

  • Jonge kind, VVE
  • Reflectieve leerkrachtvaardigheden
  • Pedagogisch-didactisch handelen
  • Coaching
  • Gecertificeerd EDI-trainer, po en vo
  • Gecertificeerd EDI-trainer, jonge kind