Marjanne Bouma

"Hoofd in de toekomst, voeten op de grond"

Achtergrond

In de functie van adviseur houd ik me bezig met inhoudelijke vraagstukken op het gebied van onderwijs (en zorg) en met organisatievraagstukken op het gebied van strategie en ontwikkeling.
Ik begeleid organisaties, voornamelijk in het onderwijs, bij het realiseren van gewenste veranderingen. Dit doe ik met mijn kennis van en jarenlange ervaring met het onderwijsveld en benut hierbij de structuren die ik meeneem vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond.

Expertise

• Passend onderwijs
• Duurzame schoolontwikkeling
• Onderwijskundig leiderschap
• Begeleiden van veranderingsprocessen
• Ontwikkelen strategie en beleid
• Project- en programmamanagement
• Organisatieadvies en –ontwikkeling
• Bedrijfsvoering
• HRM integraal personeelsbeleid

Publicaties

Artikel: Sturen op kwaliteit | Basisschool Management, mei 2019