Marieke van Logchem

"Doelgericht, activerend en uitdagend onderwijs vanuit eigenaarschap bij leerkracht en leerling."

Als senior onderwijsadviseur houdt Marieke zich voornamelijk bezig met duurzame verandering. Ze is gespecialiseerd op het gebied van taal-lezen en coöperatieve leerstrategieën. Ze begeleidt scholen bij het verbeteren van hun resultaten en het optimaliseren van het onderwijs. In de projecten die ze begeleidt is veel aandacht voor het verbeteren van de instructievaardigheden en het vergroten van de betrokkenheid en leeractiviteit van de kinderen. Ze vertaalt recente vakkennis naar de praktijk zodat leerkrachten dit de volgende dag in kunnen zetten in de klas. De directie heeft een belangrijk rol in de aansturing en borging en wordt hierbij ondersteund.
Marieke hecht er veel belang aan om een goede verbinding te zoeken met het team, mee te denken, aan te sluiten bij hun drijfveren zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen.

Publicaties

Expertise

  • Taal / lezen
  • Coöperatieve leerstrategieën
  • Pedagogisch-didactisch handelen
  • Continuous Improvement
  • Beeldcoach
  • Gecertificeerd EDI-trainer
  • Gecertificeerd Close Reading-trainer

    Badge EDI