Marianne Espeldoorn

“Leren met en van elkaar is samen werken aan succes.”

Marianne Espeldoorn is een landelijke werkende onderwijsadviseur. Ze is specialist op het gebied van rekenen in het primair- en voortgezet onderwijs en verbonden aan Expertis Onderwijsadviseurs. Marianne adviseert en ondersteunt scholen bij het realiseren van hun doelen waarbij aandacht is voor integrale schoolontwikkeling. In de opdrachten wordt voortdurend gezocht naar de verbinding tussen theorie en praktijk en worden wenselijke en reële situaties verkend. Het versterken en verdiepen van leerkracht- en docentvaardigheden heeft daarbij speciale aandacht. Het leren van en met elkaar staat centraal! Samen werken met Marianne betekent: Samen werken aan succes!

Specifieke deskundigheid

 • Rekenen/wiskunde onderwijs in primair en voortgezet onderwijs
 • Integrale schoolontwikkeling
 • Opbrengstgericht werken
 • Handelingsgericht werken / 1-zorgroute
 • Omgaan met verschillen
 • Coachen van leerkrachten en docenten

Publicaties

 • Publicaties over resultaten van het onderzoek: ‘Beeld van het rekenonderwijs van leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs’ in Volgens Bartjens, JSW en SLO- Context
 • Kwaliteitskaart ‘Een goede rekenstart’ voor PO Raad

Recente projecten

 • SPOE Enschede: Integrale schoolontwikkeling en rekenverbetertrajecten
 • SKOE Enschede: Rekenverbetertrajecten
 • PO Raad / Projectbureau Kwaliteit: Monitoring rekenopbrengsten en rekenbeleid in po
 • School aan Zet: Monitoring schoolontwikkeling po en vo
 • Alexanderschool Bennekom, Zevenster Denekamp: Rekenverbetertraject in combinatie met implementatie 1-zorgroute
 • SBO Enschede en Neede: Rekenverbetertrajecten
 • Kentalis cluster 2: Rekenverbetertraject

Recente publicaties

 • De instructie staat centraal. Samen rekenen in het VMBO, een voorbeeld (2012). Volgens Bartjens, jaargang 31, special vo-mbo 2
 • Leerlingen en leerkrachten over hun rekenonderwijs.  JSW, november 2010.
 • Beeld van het rekenonderwijs. Rekenonderwijs door de ogen van leerkrachten en leerlingen. Volgens Bartjens, jaargang 29, 2009/2010, nr. 3
 • Kwaliteitskaart: Een goede rekenstart bij kleuters. School Aan Zet (2013)

Nevenfuncties

 • Expert bij School aan Zet voor de thema’s Opbrengstgericht werken, Omgaan met verschillen en Rekenen
 • Steunpunt Taal en Rekenen voor VO: Advies Rekenbeleid in VO en MBO