Margreet Louw

“Stilstaan bij je handelen is vooruitgang” - Loesje

Na ruim twaalf jaar ervaring opgedaan te hebben als leerkracht in de onderbouw en vijf jaar als projectleider in de voor- en vroegschoolse educatie zet ik mijn kennis en ervaring nu in voor Expertis Onderwijsadviseurs.

Als onderwijsadviseur vind ik het belangrijk om met de mensen op de werkvloer aan de slag te gaan en hierbij te onderzoeken in hoeverre zij zich bewust zijn van hun handelen en op welke manier zij zich kunnen professionaliseren.
Door gebruik te maken van bijvoorbeeld interactie vaardigheden, pedagogische handelingsstrategieën, VVE-methodieken of het creëren van een rijke speelleeromgeving, leren zij om elk kind de begeleiding te geven die het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Ik ben enthousiast, geduldig, analytisch en een doorzetter die graag mensen met elkaar laat samenwerken.

Expertise

  • Het jonge kind
  • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
  • Audits in het kader van de VVE
  • Coaching van pm’ers
  • Werken met SLO-doelen
  • Opbrengst- en handelingsgericht werken
  • De rijke speel- leeromgeving
  • De begeleiding van peuters met specifieke ondersteuningsbehoeften

Ervaring

  • Integraal Kind Centrum: ervaring met de totstandkoming van een IKC, de doorgaande leerlijnen hierin en het leren samenwerken van verschillende IKC-partners.
  • Ervaring en affiniteit met Dalton- en Montessorionderwijs.