Marcel Schmeier

"Eenvoud en doen wat werkt."

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en rekenen en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: “Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.”

Marcel is bekend van de boeken ‘Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een goede les’ en ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’.

Ook onderhoudt hij de websites onderwijsgek.nl, directeinstructie.nl en effectiefrekenonderwijs.nl
Op Twitter is hij actief onder de naam @Onderwijsgek

Expertise

 • Expliciete Directe Instructie (EDI)
 • Effectief rekenonderwijs
 • Technisch leesonderwijs en fonemisch bewustzijn
 • Begrijpend leesonderwijs
 • Woordenschat
 • Spelling

Boeken

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen

 

 • Leren van uitgewerkte voorbeelden (Tijdschrift voor RT, 2018)
 • Aantekeningen maken (JSW, 2018)
 • Door oefening vaardig (JSW, 2018)
 • Zet de leerkracht centraal (Basisschool Management, 2018)
 • De Monitor – We moeten juist meer verwachten van kinderen (De Monitor, 2017)
 • Preventie van rekenproblemen: kijk verder dan het kind (Tijdschrift voor RT, 2017)
 • Bij SBS6 kunnen álle kinderen Tommie zien (AD, 2017)
 • Het kneuzengroepje (Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2016)
 • Een goede rekenstart voor kleuters (Praxis Bulletin, 2015)
 • Nakijken: nut en noodzaak (Wij-leren.nl, 2015)
 • Een goede leesstart (Praxis Bulletin, 2015)
 • Leren van het Rosenthaleffect (Wij-leren.nl, 2015)
 • Pictoverhalen: op weg naar leessucces (Wij-leren.nl, 2015)
 • Het onderwijs wordt vaak onnodig opgeleukt (Onderwijsblad, 2015)
 • Werken met doelen en leerlijnen (JSW, 2013)
 • Veilig Leren Lezen: vijf updates voor de leerkracht (Basisschool Management, 2013)
 • Haal het beste uit de leerkracht (Basisschool Management, 2013)
 • Etiketkinderen (Zembla, 2013)
 • Met plezier herhaald lezen (Basisschool Management, 2012)
 • Dagelijks dictee (2011) (Vakwerk, 2011)

Alle artikelen zijn te downloaden vanaf onderwijsgek.nl/publicaties