Johanna Jager

“Becoming is better than being” – Carol S. Dweck

Bij Expertis zal ik mij bezighouden met vraagstukken op het gebied van sociaal pedagogisch handelen. Het neerzetten van een goed, veilig schoolklimaat vormt de basis voor een goed leerklimaat.
Door de invoering van Passend Onderwijs zijn de verschillen verschillen in de klas groter geworden.
Het is voor mij een uitdaging om samen met de leerkracht de verschillen tussen leerlingen te erkennen en samen te werken aan een sterk klassenklimaat.

Specialisaties

  • Sociaal emotioneel leren
  • Sociaal pedagogisch handelen en rekenen
  • Preventie lees- en rekenproblemen
  • Emotieregulatie
  • Kindgesprekken
  • Ouderbetrokkenheid
  • Trainer KIJK!