Jaap de Jonge

"Reflecteren laat je leren!"

Nadenken over wat je doet, terugblikken op wat je gedaan hebt. Het helpt enorm als je je daar kritisch op laat bevragen. Als leraar deed ik dat met mijn leerlingen, als directeur met mijn leraren, als inspecteur met de scholen die ik bezocht en als senior adviseur met directeuren en leraren in het hele land.
Van reflectie kun je eigenlijk alleen maar beter worden. Je moet het wel zelf willen en durven!

Expertise

  • Diverse vormen van audits: een totaalbeeld, een audit ‘light’, een zorg-audit, kortom: audits op maat.
  • Audittrainingen: eigen auditteams brengen door middel van interne audits de scholen in beeld, ook ten behoeve van bestuurders in relatie tot het nieuwe inspectie-toezicht.
  • Lesobservaties in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs: de kern van goed onderwijs is steeds goed lesgeven. En ja: reflecterende leerkrachten zijn beter dan niet-reflecterende leerkrachten!
  • Vliegende Brigade PO-raad: ondersteuning (zeer) zwakke basisscholen.

Publicaties

  • Werkwijzer Audits, Cadenza Onderwijsconsult, 2016
  • ‘De kwaliteit van rekenen-wiskunde in het Nederlandse basisonderwijs’, Inspectie van het Onderwijs, 2009
  • Docenten-handleiding bij het tijdschrift ‘Samsam’, LSO, 1999-2008