Ina Cijvat

“De rol van de directeuren als onderwijskundig leider is essentieel."

gk doe onderzoek naar duurzame schoolontwikkeling.
Ik ben lid van de Kenniskring Gedrag- en leerproblemen van Cathy van Tuijl, lector bij de Hogeschool Saxion Hengelo.

Specialisatie

 • integrale schoolontwikkeling
 • opbrengstgericht werken
 • onderwijskundig leiderschap
 • effectief reken- en leesonderwijs
 • excellente leerlingen
 • ouderbetrokkenheid
 • gecertificeerd Close Reading trainer

Publicaties

 • Duurzame schoolontwikkeling (Pica, 2013)
 • Kwaliteitskaarten over opbrengstgericht werken in opdracht van de PO-Raad (www.schoolaanzet.nl)
 • Kwaliteitskaarten over leerlingvolgsystemen in opdracht van de PO-Raad (www.schoolaanzet.nl)
 • Kwaliteitskaarten over effectief rekenonderwijs in opdracht van de PO-Raad (www.rekenpilots.nl)
 • Bouwen en vasthouden: effectieve schoolverbetering – implementatie en borging (2009) (hieronder te downloaden)
 • Leren doen we samen. Zo helpt u uw kind bij het lezen en rekenen. CPS (2009)
 • Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs. Deel 1 literatuuronderzoek (2008).

Recente projecten

 • Voeren van ambitie- en themagesprekken voor School aan Zet
 • Begeleiden van SO- en basisscholen bij het optimaliseren van hun lees- en rekenonderwijs
 • Ontwikkelen van het ontwikkelassessment PO in opdracht van School aan Zet
 • Verzorgen van lezingen / workshops over effectief en opbrengstgericht lees- en rekenonderwijs
 • Begeleiden van rekenpilots als rekenexpert bij de PO-Raad
 • Rekenverbeterplan Enschede
 • Rekenverbeterplan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
 • Gesprekken voeren met scholen en besturen als ambitie-expert voor School aan Zet
 • Project Stap voor Stap Beter Begrijpend Lezen met scholen in Enschede en Amsterdam

Ina Cijvat werkte mee aan de volgende publicaties, in het kader van de kenniskring Gedrag- en leerproblemen van dr. Cathy van Tuijl, lector bij Hogeschool Edith Stein.

Download

Download hier het PDF document ‘Bouwen en vasthouden‘.