Ina Cijvat

“De rol van de directeuren als onderwijskundig leider is essentieel."

Ik werk mijn leven lang al op verschillende plekken binnen het onderwijs, en doe dat nog steeds met veel enthousiasme. Na een start als leerkracht en intern begeleider ben ik nu al jaren onderwijsadviseur. Samen met besturen en scholen werk ik aan de kwaliteit van het onderwijs. De belangrijkste basis voor goed onderwijs zijn de kennis en vaardigheden van de leerkracht. Die is uiteindelijk essentieel om kinderen alle kansen te geven om in deze complexe maatschappij te kunnen functioneren. Daarnaast zijn samenwerking in een professionele cultuur binnen een team en onderwijskundig leiderschap belangrijk om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling en verdieping van het onderwijs duurzaam is.

Expertise

 • Gecertificeerd Lesson Study procesbegeleider
 • Kwaliteitsbeleid op school- en bestuursniveau
 • Onderwijskundig leiderschap
 • Integrale schoolontwikkeling
 • Sterke leerlingen
 • Effectief en doordacht rekenonderwijs
 • Didactisch handelen
 • Gecertificeerd Close Reading trainer
 • Thematisch onderwijs

Recente opdrachten

 • Adviseur ‘Goed Worden Goed Blijven’ en ‘Regie op OnderwijsKwaliteit’ voor de PO-Raad
 • Docent module ‘Opbrengstgericht werken, taal- en rekenbeleid’ aan schoolleidersopleiding
 • Begeleiden van PO- en (V)SO-scholen en besturen bij integrale school- en beleidsontwikkeling, onderzoekend leren en het optimaliseren van het lees- en rekenonderwijs
 • Verzorgen van masterclasses, lezingen en workshops
 • Medewerking aan onderzoeksproject UU ´Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderWijs (GROW)´
 • Voeren van ambitie-, thema- en reflectiegesprekken voor School aan Zet

Publicaties