Gert Gelderblom

“Niet eventjes, maar blijvend resultaat. Dat is onze welgemeende belofte aan de scholen en opdrachtgevers waarvoor we werken."

Achtergrond

Gert Gelderblom is een landelijk werkende onderwijsadviseur. Hij is als specialist op het terrein van schoolontwikkeling, leiderschap en effectief rekenonderwijs verbonden aan Expertis onderwijsadviseurs (Amersfoort/Hengelo). Hij begeleidt scholen en besturen die in korte tijd hun resultaten aantoonbaar en duurzaam willen verbeteren. Gert is een veelgevraagd spreker over effectief rekenonderwijs, opbrengstgericht werken en onderwijskundig leiderschap.

Expertise

 • schoolontwikkeling en opbrengstgericht werken
 • begeleiding (zeer) zwakke scholen
 • begeleiden veranderingsprocessen·
 • onderwijskundig leiderschap/managementconsultaties·
 • effectief rekenonderwijs

Aanbod/recente opdrachten

 • Gemeente Lingewaard. Lingewaardse Onderwijsmonitor 0 – 12 jarigen (2006)
 • Curacao, bureau nascholing. Rekenproblemen voorkomen, en als ze toch ontstaan: AANPAKKEN! (2008)
 • WSNS. Leesinterventietraject Noord- Nederland LINN (2008 – 2011)
 • Het geheim van Zeewolde (2011)
 • Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Enschedese rekenverbeterplan (2009 – 2012)
 • SWV Enschede/Losser. Rekenverbetertraject (2009 – 2012)
 • Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Directie2daagse (2010)
 • PO-Raad/Projectbureau Kwaliteit. Projectleider rekenverbetertrajecten (2008 – 2012)
 • Basisschool De Waterspiegel. Begeleidingstraject zwakke school (2012/2013)
 • Inspectie van het Onderwijs. Scholing inspecteurs rekenen (2013)
 • Basisschool De Achtsprong. Rekenverbetertraject (2012 – 2013)

Boeken

 • Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs. CPS (2007) Onderwijskundig leiderschap in het primair onderwijs. CPS (2007)
 • Effectief omgaan met zwakke rekenaars. CPS (2008)

Brochures

 • Iedereen kan leren rekenen, PO-Raad (2009)Op ouders kun je rekenen, PO-Raad (2013)

Artikelen

 • Naar effectief rekenonderwijs… Didaktief jrg 38, nr. 8 (2008)
 • Waarom zijn opbrengstgerichte scholen succesvol. Basisschool Management (08/2010)
 • Bouwstenen voor excellent onderwijs. Basisschool Management (2013)
 • Trots op onze school. Didactief (2013)
 • Gespreksspel:Uw school van goed naar excellent. Expertis onderwijsadviseurs (2013)

Gert is ook betrokken bij:

… de Universiteit Twente waar hij werkt aan een promotieonderzoek naar de relatie tussen opbrengstgericht werken en de instructie-effectiviteit van leraren.

Download

Download hier het PDF document ‘Waarom zijn opbrengstgerichte scholen succesvol‘.

Download hier het PDF document ‘Effectieve instructie is hart van rekenonderwijs‘.

Download hier het PDF document ‘De sleutel tot rekensucces‘.