Gert Gelderblom

“Niet eventjes, maar blijvend resultaat. Dat is onze welgemeende belofte aan de scholen en opdrachtgevers waarvoor we werken."

Achtergrond

Gert Gelderblom is directeur van Expertis Onderwijsadviseurs en tevens een landelijk werkende onderwijsadviseur. Hij is als specialist werkzaam op het terrein van schoolontwikkeling, leiderschap en effectief rekenonderwijs. Hij begeleidt scholen en besturen die in korte tijd hun resultaten aantoonbaar en duurzaam willen verbeteren. Gert is een veelgevraagd spreker over effectief rekenonderwijs, opbrengstgericht werken en onderwijskundig leiderschap.

Expertise

 • Gert is onlangs (2018) aan de Universiteit Twente gepromoveerd op een onderzoek naar de relatie tussen datagebruik en instructieverbetering
 • Schoolontwikkeling en opbrengstgericht werken
 • Begeleiding (zeer) zwakke scholen
 • Begeleiden veranderingsprocessen·
 • Onderwijskundig leiderschap / managementconsultaties·
 • Effectief rekenonderwijs

Aanbod/recente opdrachten

 • Gemeente Lingewaard. Lingewaardse Onderwijsmonitor 0 – 12 jarigen (2006)
 • Curacao, bureau nascholing. Rekenproblemen voorkomen, en als ze toch ontstaan: AANPAKKEN! (2008)
 • WSNS. Leesinterventietraject Noord- Nederland LINN (2008 – 2011)
 • Het geheim van Zeewolde (2011)
 • Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Enschedese rekenverbeterplan (2009 – 2012)
 • SWV Enschede/Losser. Rekenverbetertraject (2009 – 2012)
 • Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Directie2daagse (2010)
 • PO-Raad/Projectbureau Kwaliteit. Projectleider rekenverbetertrajecten (2008 – 2012)
 • Basisschool De Waterspiegel. Begeleidingstraject zwakke school (2012/2013)
 • Inspectie van het Onderwijs. Scholing inspecteurs rekenen (2013)
 • Basisschool De Achtsprong. Rekenverbetertraject (2012 – 2013)

Boeken

 • Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs | CPS (2007)
 • Onderwijskundig leiderschap in het primair onderwijs | CPS (2007)
 • Effectief omgaan met zwakke rekenaars | CPS (2008)

Brochures

 • Iedereen kan leren rekenen | PO-Raad (2009)
 • Op ouders kun je rekenen | PO-Raad (2013)

Artikelen