Eveline Bogers

Geluk kun je vermenigvuldigen door te delen!

Geluk in het onderwijs heb ik gevonden binnen Expertis. Het werken met evidence-based interventies en preventief werken geven mij kennis, energie en plezier als adviseur en leerkracht. Naast het werk als adviseur kan ik mijn kennis en creativiteit kwijt als remedial teacher en leerkracht. Binnen mijn remedial teaching praktijk focus ik mezelf op het woordenschatonderwijs, begrijpend leesonderwijs, spellingonderwijs en het rekenonderwijs.

Kennis en plezier wil ik vermenigvuldigen door dit met anderen te delen. Ik heb een passie ontwikkeld voor het rekenonderwijs, een effectieve instructie, het kleuteronderwijs en groep 3. Momenteel verdiep ik mezelf op het gebied van rekenen in het voorbereidend en aanvankelijk rekenonderwijs. Op heb gebied van taal en lezen verdiep ik mezelf in de mondelinge taalontwikkeling en het fonemisch bewustzijn.

Specialisaties

  • Rekenen
  • Jonge Kind
  • Gecertificeerd EDI-trainer

 

 

 

 

 

Publicaties