Eveline Bogers

"Het geheim van succes is vastberadenheid" - Bejamin Disraeli, 1804-1881

Eveline Bogers is onderwijsadviseur rekenen en EDI. Na het afronden van haar studie heeft zij vijf jaar in het basisonderwijs gewerkt. Toen de kans daar was, is zij op een Internationale Schakelklas (ISK) NT2 onderwijs gaan geven aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Op de ISK heeft Eveline het voortouw genomen in het opzetten van een leerlijn verzorging voor NT2 jongeren, remedial teaching en het lesgeven op verschillende lesniveaus in de klas. Ook heeft zij de NT2 studie gevolgd. Tijdens het werken als leerkracht heeft zij haar remedial teaching praktijk opgezet.
Vastberadenheid loopt als een rode draad door al haar werkzaamheden en heeft haar al veel positieve kansen mogen geven.

Specialisaties

  • Rekenen
  • Jonge Kind
  • Gecertificeerd EDI-trainer

 

 

 

 

 

Publicaties

  • Bogers, E. (2017). Freek de Teek – Laat je niet bijten