Ebelien Nieman

“Kinderen hebben recht op goed taal-leesonderwijs”

Sinds 1985 werk ik in de schoolbegeleiding. Ik begon als pedagoog met het onderzoeken van kinderen om leerkrachten te kunnen adviseren hoe deze kinderen te begeleiden. Elke keer een puzzel en nuttig om te doen. Toch had ik het gevoel dat ik effectiever zou kunnen werken door me volledig op leerkrachten en schoolteams te richten. Temeer omdat er veel dyslexieverklaringen werden aangevraagd. Ik had vooral plezier in het doen van projecten met schoolteams waarbij het lesgeven op taal-leesgebied centraal stond. Dit werk doe ik nog steeds met groot enthousiasme. Ik hoop de komende jaren nog met verve scholen te kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun taal-leesonderwijs. Hierbij zijn goede instructie (EDI), klassenmanagement en duurzame ontwikkeling sleutelbegrippen.

Projecten

 • ELLO-project (Effectief leren lezen Ondersteuningsprogramma)
 • Taal-leesverbetertrajecten op vele scholen (BOV, LISBO)
 • Project Stap voor Stap Beter Begrijpend Lezen
 • Coaching schakelklasleerkrachten (Amsterdam)
 • Vliegende Brigade PO-raad, begeleiding zeer zwakke scholen

Publicaties

 • Artikelen Jeugd en Samenleving, Kind en Adolescent, en In de Klas (ELLO-project)
 • Artikel uitdagend en motiverend taalleesonderwijs, Taal-lezen Primair 2009
 • Schrijven kan niet zonder praten, Ebelien Nieman en Dolf Janson, Plein Primair, 2011
 • Samenwerken aan taal, Taal-lezen Primair 2010

Expertise

 • Coaching
 • NT2
 • Duurzame schoolontwikkeling
 • Auditorentraining
 • Taal en lezen
 • Gecertificeerd EDI-trainer
 • Gecertificeerd Close Reading-trainer