Dortie Mijs

''Leren om zelf je leeslessen te verbeteren en de kunst afkijken bij elkaar: dat is de kroon op het werk van iedere leerkracht.''

Specialisatie

 • Taal/leesverbetertrajecten in het basisonderwijs en (de onderbouw) Voortgezet Onderwijs
 • Implementatie en monitoring van effectieve schoolverbeteringstrajecten
 • Onderwijskundig leiderschap
 • Effectief leerkrachtgedrag
 • Opbrengstgericht werken

Publicaties

 • Mijs, D & Logchem, M. van & Dalen, T. van (2018). Close Reading – Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs
 • Diverse publicaties (onderzoeksrapporten, artikelen) over leesverbetertrajecten als het BOV-, Flexit- en SOP-project in het basisonderwijs- Proefschrift over effectieve schoolverbetering (2007)
 • Monitoringsrapporten over effecten van leesverbetertrajecten in de onderbouw van het VO

Laatste grote project(en)

 • Stap voor Stap Beter Begrijpend Lezen
 • Ontwikkeling van het ontwikkelassessment PO in opdracht van de PO-Raad
 • Advisering van basisscholen in verschillende taal-leesverbetertrajecten in het land
 • Verzorgen van lezingen/ workshops over effectief- en opbrengstgericht leesonderwijs
 • Begeleiden van taalpilots als taal/leesexpert bij de PO-Raad
 • Lid van de Kenniskring Doorlopende leerlijnen van Kees Vernooy, lector bij de Hogeschool Edith Stein
 • Onderzoeker in een SLOA-traject voor de ontwikkeling van een leestoets in het Voortgezet Onderwijs

Certificering

 • Gediplomeerd taalspecialist
 • Gecertificeerd Close Reading-trainer