Brigitta Mathijssen

"Draagvlak en een integrale benadering zijn altijd voorwaarden voor resultaat."

Achtergrond

Inmiddels werk ik, na een aantal jaren als docent gewerkt te hebben, alweer zo’n 20 jaar als onderwijsadviseur. Het begeleiden van scholen met een ambitie voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het verhogen van opbrengsten zijn uitdagende advies- en begeleidingstrajecten waarbij doorontwikkeling en professionalisering altijd hoog in het vaandel staan. Het verbinden en in hun kracht zetten van betrokkenen en in gezamenlijk toewerken naar optimale resultaten is een mooi proces en biedt veel werkplezier.

Aanpak

Vanuit de overtuiging dat bij het verbeteren van het onderwijs draagvlak en een integrale benadering nodig is voor een goed resultaat, ondersteun ik scholen waarbij advies en implementatie hand in hand gaan. Centraal in mijn werk staat; als je weet dat meer dan 30% van de leerlingresultaten zijn toe te schrijven aan het lesgeven van de leraar, hoe richt je je onderwijs dan in en hoe zorg je dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt? Dat vraagt het nodige van schoolleiders en leraren.

Expertise

 • Duurzame en integrale schoolontwikkeling
 • Begeleiden van veranderingsprocessen
 • Leiderschap en professionaliseren sectievoorzitters
 • Teamcoaching en coaching on the job
 • Klassenmanagement, differentiëren, effectieve instructie
 • Opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen
 • Excellente leerlingen
 • Specialist Expliciete Directe Instructie (EDI) – po en vo
 • Specialist Lesson Study

 

 

 

 

 

 

Aanbod/recente opdrachten

 • Alignment in de school en identiteitsvorming gebaseerd op drijfveren
 • Coachingstrajecten
 • Op maat ontwikkelen en begeleiden van professionaliserings- en/of verbetertrajecten op schoolniveau
 • Professionaliseren van sectievoorzitters
 • Begeleiden van mentoren ten aanzien van het coachen van leerlingen

Nevenfuncties

 • Lid OPR SWV Rivierenland
 • Lid MR RSG Lingecollege Tiel