Anna-Marie Oevering

"Alles wat je aandacht geeft, groeit"

Om kwalitatief goed onderwijs te geven onderzoek ik graag samen met de school: wat er aandacht nodig heeft in de school. Door middel van audits, (zelf)evaluaties onderzoek ik samen met de organisatie wat de sterke punten en ontwikkelpunten van de organisatie zijn. Dit levert input voor de verdere ontwikkeling van organisatie.

Daarnaast adviseer ik schoolbesturen over de veranderde rol van de inspectie en hoe een school en  bestuur kan sturen op kwaliteit. Vanuit mijn eigen ervaring als beleidswerker kwaliteit en opgedane kennis hierover denk ik graag met organisaties mee over het vormgeven van het kwaliteitsbeleid.

Naast het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid heb ik in de periode als leerkracht en tijdens mijn studie onderwijskunde kennis en ervaring opgedaan over het ontwikkelen en ontwerpen van thematisch onderwijs waarbij spel in de onderbouw en onderzoek in de bovenbouw centraal staat.

In mijn rol als onderwijsadviseur vind ik het belangrijk om de dialoog te zoeken, samen te werken en samen te onderzoeken welke aspecten ‘aandacht’ nodig hebben, zodat de organisatie en het onderwijs kan groeien en ontwikkelen!

Expertise

  • Kwaliteitszorg
  • Audits
  • Duurzame schoolontwikkeling
  • Instructie
  • Thematisch onderwijs
  • Jonge kind