< Terug naar het overzicht

Conferentie Close Reading een groot succes!

Duurzame schoolontwikkeling / Taal / lezen /

Conferentie Close Reading een groot succes!

Op 8 november 2019 heeft in Bunnik de conferentie ‘Met Close Reading de wereld vergroten’ plaatsgevonden. Ondanks dat deze conferentie een herhaling was van de volgeboekte conferentie in april 2019 is het inschrijvingsaantal overtroffen. Close Reading blijkt door steeds meer scholen enthousiast ontvangen te worden. De conferentie is door de deelnemers beoordeeld met een 8,3!

Het centrale thema van de dag was de koppeling van Close Reading aan andere vakgebieden.

Na een korte opening door Tony van Dalen, startten Dortie Mijs en Marieke van Logchem met een lezing over de koppeling van Close Reading aan wereldoriëntatie. Zij zijn ingegaan op het belang en de meerwaarde van het inzetten van Close Reading bij verschillende vakgebieden en ze hebben voorbeelden gegeven in verschillende bouwen. In de middag heeft prof. dr. Eliane Segers, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, ons meegenomen in het begrijpend lezen van digitale media.

In de drie workshopsrondes konden de deelnemers kiezen voor basisworkshops of gevorderde workshops. De basisworkshop waarin de opbouw van een lessenserie werd uitgediept en de workshops analyse van teksten en activerende werkvormen waren zeer in trek. Bij de gevorderde workshops was er een duidelijke link met het centrale thema van de dag. Er was aandacht voor de koppeling met de inhoudslijnen tijd en ruimte, maar ook voor Close Reading bij verschillende tekstsoorten, zoals poëzie en instructieteksten.
Omdat de workshop poëzie met zeer veel enthousiasme ontvangen is, vinden we het leuk om het besproken gedicht te delen. In het ‘Close Reading Blog Roza Rozeur, ingenieur van november vind je hiervan een mooie uitwerking ter inspiratie.

Een aantal quotes van de deelnemers

 Laat een reactie achter