Archive for mei, 2019

Blog: “Ik kijk, ik zie, … ik leer.” Ervaringen met Lesson Study in het basisonderwijs

Het blog over Lesson Study in het basisonderwijs van Marianne Espeldoorn is deze week gepubliceerd op de website van Didactief-online.

Lesson study is een krachtige professionaliseringsaanpak en zeer goed in te zetten als vervolg- of verdiepingsactiviteit bij bestaande trajecten zoals Close Reading, rekenen, EDI, eigenaarschap, etc. Je gunt elke leerkracht zo’n ervaring!

Marianne Espeldoorn:
Het is half 11 en alle leerlingen komen binnen van het buitenspelen. Enkele leerkrachten van Basisschool ESV in Enschede verzamelen zich bij de deur van groep 4. Met een grote glimlach op hun gezicht staan ze bij elkaar.
In deze groep gaat het Lesson Study team een onderzoeksles uitvoeren en observeren.
Ze hebben er zin in maar vinden het ook best spannend. De groepen van deze leerkrachten worden een uurtje overgenomen door enkele stagiaires, onderwijsassistent en de plaatsvervangend directeur. Harmen, Liz, Myrthe, Ilse en Inge die gewoonlijk in groep 4, 5, 6 en 8 staan, hebben nu allemaal een observatieformulier in de hand….

Lees verder….

Meer info

Wil je meer info over Lesson Study?
Kijk op onze website
of neem contact op met:

Marianne Espeldoorn:
M: 06 – 543 84 255
E: marianne.espeldoorn@expertis.nl

Opnieuw subsidie beschikbaar voor projecten laaggeletterdheid

Subsidies Tel mee met Taal 2019

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten.

Startdatum

De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling start op 1 juni 2019 om 12.00 uur, en eindigt op maandag 30 september 2019.

Voor wie

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Preventie laaggeletterdheid en dyslexie

Meer weten over onze aanpak Preventie Laaggeletterdheid en Dyslexie?

  • Een concrete aanpak voor de sprong vooruit
    Goed zicht hebben op de opbrengsten van uw taal- en leesonderwijs. Leerkrachten die weten waar en hoe ze kunnen bijsturen. Beleid ontwikkelen met een kop en een staart waardoor alle kinderen in beeld zijn. En effectieve dyslexiezorg voor kinderen die het echt nodig hebben. Mooie perspectieven. Bent u klaar voor een sprong vooruit?
    Lees meer hierover op onze website
  • Expertis Onderwijsadviseurs organiseert op 5 juni 2019 een bijeenkomst naar aanleiding van het onlangs verschenen inspectierapport.
    Hoeveel leerlingen verwijst u door naar de dyslexiezorg? En is deze verwijzing terecht? Had het voorkomen kunnen worden?
    Lees meer & schrijf u hiervoor in

Hulp nodig?

Expertis Onderwijsadviseurs kan u helpen bij het aanvragen van deze subsidie.

Meer info

Alles over deze subsidie aanvraag kunt u vinden op www.telmeemettaal.nl/subsidie/
En voor hulp of meer info kunt u contact opnemen met:
Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06-215 50 794