Archive for december, 2018

Recensie van Juf Marjan over het boek Close Reading

Een leuke recensie van het boek Close Reading kwamen we tegen op de website van Juf Marjan

Het boek Close Reading – Werken aan een dieper tekstbegrip in het basisonderwijs is een boek uitgegeven door uitgeverij PICA.

Tekstbegrip is een veelbesproken onderwerp binnen het basisonderwijs, omdat voor veel kinderen dit heel lastig is. Close Reading is een heel andere aanpak voor het begrijpend lezen. In de afgelopen jaren zijn de resultaten en motivatie van leerlingen voor begrijpend lezen afgenomen zegt Kees Vernooy (Lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs aan de toenmalige hogeschool Edith Stein in Hengelo) in het voorwoord in dit boek.

Ook zegt hij dat Close Reading het onderwijs een impuls geeft die leidt tot betere en meer gemotiveerde begrijpende lezers, en dat dit boek scholen handvatten geeft om succesvol met Close Reading aan de slag te gaan.

Close Reading

Close Reading is het nauwkeurig en analytisch lezen van gevarieerde, complexe informatieve en verhalende teksten. Een manier om leerlingen voor te bereiden op een leven lang leren. Je moet als leerkracht dit proces sturen en begeleiden, maar dan moet je ook weten wanneer en hoe instructie te geven. Dit boek geeft hierover kennis en praktische voorbeelden.

Lees verder

.Lees hier de recensie verder op vanjufmarjan.nl

Meer weten over Close Reading?

Kijk op onze website!

Het nieuwe schoolplan, overzichtelijk op één A3 gemaakt door het team

Een schoolplan waar iedereen zich eigenaar van voelt

De nieuwe schoolplanperiode (2019‐2023) komt er aan. Dit is hét moment om belangrijke keuzes te maken voor de komende periode en daarmee uw koers voor de komende jaren uit te zetten.

Wij hebben het antwoord voor besturen en scholen die vanuit hun eigen ambities en drijfveren een bruikbaar schoolplan willen schrijven. Voor het ontwikkelen van compact schoolplan wordt de A3 methodiek toegepast, gebaseerd op het INK‐managementmodel.

U schrijft het plan met uw eigen team, maar wij bieden u daarbij optimale ondersteuning.
Hiervoor hebben we een aantal effectieve instrumenten in huis. Afhankelijk van uw behoefte en van wat u al heeft gedaan, kunnen deze instrumenten stichtingsbreed of schoolbreed worden ingezet.

Meer info?

Wilt u meer info? Neem dan contact op met:
Brigitta Mathijssen of Marjanne Bouma