Archive for juni, 2018

Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie

Laaggeletterdheid is een groot individueel en maatschappelijk probleem. In de afgelopen jaren is het percentage Nederlandse jongeren met een taalachterstand sterk toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in 2015 (PISA-rapport). Expertis Onderwijsadviseurs staat voor het voorkómen van laaggeletterdheid en dyslexie. Samenwerking tussen ouders, schoolbesturen, gemeenten en dyslexiecentra is noodzakelijk om het tij te keren. Teveel kinderen krijgen ten onrechte de diagnose dyslexie. Dit is niet goed voor deze kinderen en kost de samenleving veel geld.

“Dyslexie is wat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden” (Aryan van der Leij). Een preventieve aanpak is noodzakelijk om laaggeletterdheid te voorkomen en de kinderen die dyslectisch zijn zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Expertis Onderwijsadviseurs en DCTwente zijn een meerjarig project gestart dat heet: ‘Preventie laaggeletterdheid en dyslexie’. Hierbij wordt samenwerking gezocht met schoolbesturen, ouders, gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Samen met de IJsselgroep en Gelderveste, een Achterhoeks schoolbestuur, zijn we inmiddels gestart. De 19 scholen van dit bestuur zetten hun schouders onder goed taal-leesonderwijs en goede begeleiding bij dyslexie.

Belangstelling?

Mogelijk heeft u als gemeente, bestuur, samenwerkingsverband of oudervereniging belangstelling voor dit project.
Neem dan contact op met: Ebelien Nieman

Symposium Datagebruik en instructieverbetering groot succes!

Hoe kan het gebruik van data de instructie van leraren versterken? Deze vraag leidde tot volle zalen in congrescentrum de Schakel in Nijkerk, waar op 24 mei het Expertis-symposium Datagebruik en instructieverbetering plaats vond. Gert Gelderblom, die onlangs promoveerde op dit onderwerp, liet met de nodige humor zien wat de kansen en valkuilen zijn van datagebruik voor instructieverbetering. Daarnaast verzorgden diverse wetenschappers masterclasses en adviseurs van Expertis workshops over uiteenlopende onderwerpen.

De deelnemers aan het symposium waardeerden het symposium met een ruime 8.

De opbrengst van het symposium ging in zijn geheel naar het goede doel. Edukans met het programma World Teacher heeft € 6.125.000,– mogen ontvangen. Expertis Onderwijsadviseurs bedankt alle deelnemers voor de bijdrage.

Meer info

Heeft u het symposium gemist maar bent u wel geïnteresseerd in het onderwerp? Wilt u weten wat de bevindingen uit het onderzoek van Gert kunnen betekenen voor uw school?
Stuur dan een mailtje naar: gert.gelderblom@expertis.nl