< Terug naar het overzicht

Kennis en inspiratie halen op het Nationaal Congres Directe Instructie

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen /

Kennis en inspiratie halen op het Nationaal Congres Directe Instructie

Onderwijs in de 21ste eeuw vraagt om kwalitatief hoogwaardige instructie door de leerkracht die uitlegt, voordoet en hardop denkt. Door het geleidelijk overdragen van de verantwoordelijkheid ervaren de leerlingen succes en ontwikkelen ze zelfvertrouwen. Kennisoverdracht en veelvuldig herhalen vormen de basis voor kritisch denken, probleemoplossend vermogen en zelfstandigheid.
Onderwijs in de 21ste eeuw vraagt meer dan ooit om het versterken van het lesgeven door het toepassen van bewezen effectieve aanpakken, zoals Directe Instructie (DI).
Dat deze boodschap sterk leeft onder zowel de oude als nieuwe generatie leerkrachten, bleek uit de grote belangstelling voor het Nationaal Congres Directe Instructie in Zwolle waar we dit jaar meer dan 130 mensen mochten verwelkomen.

   
Tijdens de plenaire lezing ging Marcel Schmeier in op de overweldigende hoeveelheid onderwijsonderzoek die beschikbaar is over DI en hoe het kan dat beleidsmakers deze kennis onvoldoende toepassen bij het ontwikkelen van nieuw beleid, zoals Onderwijs2032.

  
In de daaropvolgende twee workshoprondes werd er een praktische vertaling gemaakt naar de dagelijkse praktijk van het klaslokaal. De congresbezoekers oefenden met het formuleren van lesdoelen en kregen tips en technieken aangereikt over het omgaan met zwakke en sterke leerlingen in de les.
Bij de workshop over DI in de kleuterklas liet kleuterleerkracht Carin Pisa zien hoe ze de leerlingen activeert en succeservaring biedt in de instructiekring.
Schoolleider Astrid de Schutter deelde haar ervaringen met het implementeren van DI om de kwaliteit van de lessen te verbeteren en daarmee het leren van de leerlingen te versnellen en verdiepen.

  

Een congresbezoeker vatte de middag als volgt samen: “Jammer dat ik morgen vrij ben. Het liefst wil ik morgen namelijk alles uitproberen wat ik vandaag geleerd heb!”

Meer info

Meer weten over Expliciete Directe Instructie? Klik hierLaat een reactie achter