Archive for maart, 2017

Blog: Kikker is verliefd! Close Reading in de onderbouw

Door: Marita Eskes

Inleiding

In de onderbouw geven veel leerkrachten wekelijks lessen rondom begrijpend luisteren. Dit is een belangrijke vaardigheid als voorloper op het latere begrijpend lezen, waarbij leerlingen kennismaken met het leren begrijpen van geschreven teksten. Leerlingen breiden hiermee hun kennis van de wereld uit, maar ook de woordenschat en de (mondelinge) taalvaardigheid. Belangrijke voorspellers voor succes bij begrijpend lezen (Hirsch, 2003). Ook leren leerlingen tijdens lessen begrijpend luisteren om metacognitieve vaardigheden in te zetten. Wanneer leerlingen interactie aangaan over een prentenboek of tekst, doen zij ervaring op met het beredeneren, beargumenteren, vergelijken en ordenen. Leerlingen leren hun mening te verwoorden en de bedoeling van de schrijver de begrijpen. Bij lessen begrijpend luisteren wordt de geschreven tekst door de leerkracht voorgelezen, omdat de leerlingen nog niet in staat zijn om de tekst technisch gezien zelf te decoderen.

Close Reading: verdieping aanbrengen bij begrijpend luisteren

Close Reading is een aanpak voor het begrijpend luisteren- en lezen met als belangrijkste kenmerken het herhaald lezen en interactie over de tekst middels tekstgerichte vragen om zo tot dieper tekstbegrip te komen (Fisher & Frey, 2012). Het inzetten van Close Reading kan de lessen begrijpend luisteren dan ook versterken. Bij Close Reading wordt er in twee- of drie lessen samen gelezen, gepraat en nagedacht over de tekst.

Lees verder…

Download het hele blog

De dyslexiediscussie: laten we ons richten op goed leesonderwijs!

Afgelopen maand is er veel geschreven over het onderwerp dyslexie. Onze adviseur Marita Eskes schreef hierover een blog op Didactief Online.

Zij gaat hier in op de berichten die de afgelopen periode in de media zijn verschenen. Marita uit haar zorgen als het gaat om het hoge aantal leerlingen dat de basisschool verlaat met een onvoldoende leesniveau en pleit voor goed leesonderwijs voor alle leerlingen, zodat elke leerling een eerlijke kans krijgt op een geletterde toekomst in de maatschappij’.

Lezen

De dyslexiediscussie: Laten we ons richten op goed leesonderwijs!