Archive for februari, 2017

Succesvolle conferentie ‘Close Reading’ door Expertis Onderwijsadviseurs

Op vrijdag 10 februari vond de tweede conferentie ‘Begrijpend lezen en luisteren: de tekst en de leerling centraal bij Close Reading’ plaats. Tijdens deze dag stond het begrijpend lezen centraal, waarbij werd ingegaan op de aanpak ‘Close Reading’. Hoe zorg je voor goede tekstgerichte vragen, waarbij kinderen met elkaar in gesprek gaan over de inhoud van de tekst? Waar kun je allemaal rekening mee houden bij de selectie van een interessante maar complexe tekst voor je leerlingen? En hoe kun je tijdens de Close Reading lessen omgaan met verschillen tussen leerlingen?

De dag was bedoeld voor zowel mensen die wilden kennismaken met Close Reading als ook voor mensen die al Close Reading lessen geven en hun kennis wilden verdiepen. Er was een centrale lezing door dr. Kees Vernooy die ons heeft meegenomen in de laatste ontwikkelingen rondom begrijpend lezen in de 21ste eeuw. Close Reading is in opkomst, zo blijkt uit onderzoek van onder andere Fisher & Frey (2016). Waar de afgelopen jaren soms een doorgeslagen aandacht was voor luister- en leesstrategieën, blijkt nu dat het ook van groot belang is dat leerlingen zich vooral op de inhoud van de tekst richten. Door met elkaar te denken en praten over complexe teksten en tekstdelen bereiken leerlingen een hoger denkniveau. Zo komen zij tot dieper tekstbegrip.

Na een ronde ochtendworkshops was het tijd voor een heerlijke lunch. Het middagprogramma startte met een intermezzo van schrijver Rindert Kromhout. Daarna volgden nog twee workshoprondes. Tijdens de workshops in zowel de ochtend als middag hebben de deelnemers kunnen kennismaken met Close Reading, hebben zij voorbeeldlessen gezien en hebben zelf kunnen oefenen met het ontwerpen van lessen rondom Close Reading. Ook deelonderwerpen als differentiatie, het selecteren van teksten en het werken met coöperatieve werkvormen zijn aan bod gekomen. Aan het eind van deze inspirerende en leerzame dag ontvingen alle deelnemers ‘De sleutel tot het vervolg’ met informatie over een mogelijk vervolg op Close Reading op hun eigen school.

Ben je ook nieuwsgierig geworden naar de aanpak ‘Close Reading’ of de verschillende modules? Bekijk dan hier de mogelijkheden.

Graag tot ziens!
Dortie Mijs, Marieke van Logchem, Tony van Dalen, Nicolet Korenblik, Ina Cijvat en Marita Eskes.

Direct meer info?

Neem dan contact op met:
Dortie Mijs
E: dortie.mijs@expertis.nl
M: 06-54 373 895
of
Marieke van Logchem
E: marieke.van.logchem@expertis.nl
M: 06-433 51 318