Archive for september, 2016

Week tegen pesten: aan de slag met gedrag!

Wat doet u tegen pesten?

De landelijke Week Tegen Pesten (19 t/m 23 september 2016) heeft dit jaar het thema: #jedoetertoe. In deze week staat de leerkracht centraal. Als leerkracht heeft u namelijk alles in huis om te werken aan een veilige klas. Wat uw ‘leraarstijl’ is kunt u ontdekken tijdens de Week Tegen Pesten op de website www.weektegenpesten.com.

Wat kunt u morgen meteen doen in uw eigen groep?

Zet morgen meteen uw plannen om in acties!
Bekijk een voorbeeld uit het boek ‘Niemand’ (uitgeverij Bazalt)

niemand

Taakspel en Taakspel voor kleuters als anti-pestprogramma

Door het spelen van Taakspel tijdens reguliere lessen, leren leerlingen op de basisschool om zich beter aan klassenregels te houden. Met als doel om beginnend probleemgedrag bij kinderen in een vroeg ontwikkelstadium te verminderen en om te buigen naar positiever gedrag.
De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut heeft Taakspel erkend op het hoogste niveau: ‘Effectief volgens sterke aanwijzingen’. Daarnaast heeft de commissie anti-pestprogramma’s van het Nederlands Jeugdinstituut Taakspel goedgekeurd als anti-pestprogramma.

Preventief werken aan gedrag

Met Taakspel voor kleuters wordt de basis gelegd voor gewenst gedrag in de groep en (beginnend) probleemgedrag wordt omgebogen en genormaliseerd. Daarmee is Taakspel een effectief programma in het voorkomen van de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen. Taakspel voorkomt niet alleen gedragsproblemen, het draagt ook bij aan de ontwikkeling van een goede relaties tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten. Door de verbetering van het klassenklimaat kan het programma het risico op pesten reduceren.

Werken aan het klassenklimaat

Expertis Onderwijsadviseurs ontwikkelt, onder leiding van en samen met professional leader Cathy van Tuijl, een aanpak waar zowel de leerkracht als de kinderen in de klas van profiteren. Het welbevinden van leerling èn leerkracht staat centraal.
Kinderen en leerkrachten leren bewust en gericht om te gaan met hun eigen emoties waardoor er op alle niveaus meer over het eigen gedrag en het gedrag van de ander wordt geleerd.
Vanuit de wetenschap wordt een goed klassenklimaat gezien als een van de belangrijkste factoren om het onderwijs te bevorderen. Zorg, vertrouwen, samenwerking, respect en teamwork zijn dan nodig voor een veilig klassenklimaat waar van fouten geleerd mag worden (Hattie, 2009).
Graham Nuthall (2007) heeft jarenlang klasseninteracties bestudeerd, hij geeft aan dat leerkrachten slechts 30% zien van wat er gebeurt tussen de leerlingen. Dit betekent dat er nog 70% onbekend is voor de leerkracht. Het is dus erg belangrijk om het dialoog met de leerlingen aan te gaan, om er achter te komen wat er daadwerkelijk speelt, zeker ten aanzien van pestgedrag.

Praktische tips voor de klassenpraktijk

  • Begroet de kinderen elke dag bij de deur en benoem ze bij hun voornaam.
  • Belicht de verschillende kanten bij een ruzie en probeer te begrijpen waarom de ruzie is ontstaan.
  • Accentueer het positieve.
  • Richt in je klas een interessehoek in, om kinderen zo beter te leren kennen.
  • Verbreed je onderwijsaanbod met speelse situaties en doe-activiteiten.
  • Geef de leerlingen feedback op de taak of het proces.

Meer info

Klik hier voor meer info.

World Association of Lesson Study 2016

De WALS (World Association of Lesson Study) is een wereldwijde conferentie over Lesson Study. Dit jaar is WALS gehouden op de universiteit van Exeter. Jaarlijks komen onderzoekers, leerkrachten en andere geïnteresseerden bij elkaar om ervaringen en resultaten uit te wisselen. Dit jaar had ik de eer om voor het eerst naar WALS te gaan.

WALS vierde dit jaar zijn tiende editie, dit werd zaterdagochtend gevierd met een taart met kaarsjes die door alle leden van het bestuur werden uitgeblazen.

Het was een zeer indrukwekkende conferentie, met vier interessante Keynote Speakers: professor Andy Hargreaves (VS), professor Kiyomi Akita (Japan), Dr. Pete Dudley (VK) en professor Catherine Lewis (VS). De keynote speakers vertelden voornamelijk over hun eigen onderzoeken en ervaringen met Lesson Study. Ze deelden hun tips met ons, maar ook hun valkuilen. Daarnaast waren er zeven sessies waarin onderzoeken, ervaringen en workshops werden gehouden.

De bezoekers van WALS kwamen vanuit de hele wereld, dit was goed te zien in de zeven verschillende sessies: ik heb presentaties gezien uit Singapore, Japan, Engeland, Nederland, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Staten, Noorwegen, Finland en Schotland. De presentaties waren erg divers, er waren leerkrachten die presenteerden over hun eigen Lesson Study op hun school en in hun klas. Veel van hen lieten videofragmenten zien van hun Lesson Study les. Maar ook wereldwijde onderzoeken, waarbij diverse landen hebben samen gewerkt om Lesson Study toe te passen in hun school.

Een van de meest bijgebleven tips is: neem Lesson Study serieus en doorloop de gehele cyclus, geef de les minstens twee keer en reflecteer goed met elkaar om tot een mooi resultaat te komen. Dan verdient het zijn investeringen terug. Als je alleen de ‘makkelijkste’ onderdelen van Lesson Study gaat toepassen in de klassenpraktijk ga je voorbij aan de essentie van Lesson Study, namelijk ‘beter leerresultaat voor de leerlingen’ (Phillipa Cordinley).

‘En als je íets aan professional development wilt doen met of van leerkrachten, dan is Lesson Study dé manier. Het heeft alle belangrijke criteria van Professional Development volgens meerdere wetenschappelijke onderzoeken!’ (Dr. Takahashi)

Meer weten?

Wilt u meer weten over Lesson Study, neem dan contact op met:
Marianne Espeldoorn
E: marianne.espeldoorn@expertis.nl
M: 06-54 384 255