< Terug naar het overzicht

Programma Jay Marino oktober 2016

Duurzame schoolontwikkeling /

Programma Jay Marino oktober 2016

Dr. Jay Marino werkt als eindverantwoordelijk schoolleider (superintendent) in het primair en voortgezet onderwijs in verschillende schooldistricten in de Verenigde Staten. Hij richt zich daarbij op het proces van continu verbeteren (Continuous Improvement), de lerende organisatie en het leren in de 21e eeuw.
Hij is gepromoveerd op dit onderwerp en heeft over dit onderwerp verschillende boeken en publicaties geschreven. In Nederland is hij een veel gevraagd en inspirerend keynote speaker bij landelijke conferenties, voor schoolbesturen en schoolteams. Zijn good practice spreekt velen uit het onderwijs aan, omdat hij vanuit verbinding en eigenaarschap op alle niveaus een eigentijds antwoord biedt op passend onderwijs in een eigentijdse leeromgeving, passend bij de competenties van de 21e eeuw.

Masterclasses

Van 3 oktober tot en met 7 oktober 2016 is Dr. Jay Marino, op uitnodiging van Expertis Onderwijsadviseurs, opnieuw in Nederland om een aantal masterclasses te verzorgen op uitnodiging van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Wij hebben hiervoor nog een beperkt aantal dagdelen beschikbaar.

Als u Dr. Jay Marino bij u in de stichting of op de school een masterclass wilt laten geven, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met:
Marion van der Steen
E: marion.van.der.steen@expertis.nl
T: 033-4 612 680 of M: 06-211 01 16

Train de trainer programma Continuous Improvement (duurzame schoolontwikkeling)

Op maandagochtend 3 oktober 2016 doet Dr. Jay Marino de kick-off voor het Train de trainer programma Continuous Improvement (duurzame schoolontwikkeling). Hij zal deze ochtend een inspirerende masterclass verzorgen voor de deelnemers.
Het programma is geaccrediteerd voor het Schoolleiders- en Lerarenregister en is bedoeld voor directeuren, MT-leden en Intern Begeleiders die op de eigen school teams willen begeleiden bij de implementatie van Continuous Improvement. In 14 dagdelen krijgt u naast een theoretische basis ook steeds een vertaling naar de praktijk. De training is mede gebaseerd op de leervragen van de deelnemers. Eigenaarschap en werken vanuit de waarom-vraag staan centraal.

Eigenaarschap en permanente ontwikkeling

Op dinsdagmiddag 4 oktober 2016 doet Dr. Jay Marino de kick-off voor de 3 leergangen Eigenaarschap en permanente ontwikkeling (‘in de sectie’, ‘in het mentoraat’ en ‘in het team’).

In 4 dagdelen wordt ingegaan op de vraag ‘hoe organiseer ik een proces van eigenaarschap en in verbinding werken’. Dagdeel 1 is de inspirerende masterclass van Dr. Jay Marino, dagdeel 2  behandeld het thema ‘Eigenaarschap en Continuous Improvement in verbinding met de waarom vraag: waar staan wij voor?’. In dagdeel 3 kijken we wat Continuous Improvement betekent in verbinding met onze eigen praktijk en in het laatste dagdeel gaan we in op de vraag ‘wat is in mijn situatie een professionele verbetercultuur en een effectief veranderproces’.

Voor meer informatie en inschrijven voor deze klik op de onderstaande links. U kun hier ook de flyers met alle informatie downloaden:Laat een reactie achter