< Terug naar het overzicht

Lerende leraren en de rol van de schoolleiding (deel 3)

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie /

Lerende leraren en de rol van de schoolleiding (deel 3)

Een artikel van Gert Gelderblom in Basisschoolmanagement

Innoveren in vakmanschap, meesterschap en ontwikkeling

Hoe beter de schoolleiding, hoe beter leraren lesgeven. Dit artikel behandelt een aantal kwaliteiten van schoolleiders die het leren van leraren mogelijk maken.

De onderwijsinspectie concludeert in het onderzoek ‘De kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs’ (2014) dat de kwaliteit van de schoolleider en de kwaliteit van de lessen significant samenhangen. Dus hoe beter de schoolleiding, hoe beter leraren lesgeven. Voor het verbeteren van het onderwijs is het verbeteren van de kwaliteit van de schoolleider een goed aangrijpingspunt.
De onderwijsinspectie concludeert ook dat schoolleiders het sterkst zijn in het opbouwen van vertrouwen, de dagelijkse omgang met het team en in de omgang met de omgeving van de school. Schoolleiders hebben echter moeite met het anticiperen op risico’s en dilemma’s, complexe problemen oplossen en interne of externe gegevens gebruiken bij het verbeteren van de school. Dit zijn aspecten van hogere orde denken en onderzoeksmatig leiding geven.

Download hier het hele artikel

Gert Gelderblom is senior onderwijsadviseur schoolverbetering
E-mail: gert.gelderblom@expertis.nlLaat een reactie achter