Archive for november, 2015

Vier keer acht model

8 werkprincipes, 8 stappen van duurzame schoolontwikkeling, 8 veranderingsprincipes van Kotter en 8 instrumenten

Elk kind heeft maar één kans op goed onderwijs. De toekomst van onze kinderen gaat ons aan het hart. Wij zijn als professionals in het onderwijs verplicht het maximale uit onszelf en de leerlingen te halen.
Onmisbaar daarbij is: in een lerende organisatie blijven werken aan duurzame schoolontwikkeling vanuit eigenaarschap, met focus op het primaire proces, de onderwijsresultaten en een goede borging van kwaliteit. Dan is iedereen aan zet en alles consistent met elkaar verbonden!

Klik hier voor meer info

Lerende leraren en de rol van de schoolleiding (deel 1)

Een artikel van Gert Gelderblom in Basisschool Management

Het versterken van de onderwijskwaliteit door het professionaliseren van leraren

De kwaliteit van het onderwijs wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de leraren.
Wie de onderwijskwaliteit wil versterken, zou daarom vooral moeten inzetten op het professionaliseren van leraren.

In deze artikelenserie gaat het over de vraag wat ertoe doet bij het leren van leraren. Wat maakt dat leraren leren zodat leerlingen beter gaan leren? En wat is daarbij de rol en invloed van de schoolleider?

Klik hier voor het artikel Lerende leraren en de rol van de schoolleiding