Archive for april, 2015

Interview met Marloes Fortuijn

Eigenaarschap van het kind, educatief ouderschap met ouders en de professionele leerkracht vormen de kern van ons onderwijs

Marloes Fortuijn is Leerkracht groep 1-2 bij ICBS Het Koraal, onderdeel van Agora. Zij is ook datacoach groep 1-2 en locatiecoördinator onderbouw. Marloes Fortuijn over eigenaarschap in de school:

Eigenaarschap is het startpunt van de school. Kinderen dragen zelf, op eigen niveau, de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Eigenaarschap wordt in de groep  voornamelijk bewerkstelligd middels gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ouders. Kinderen weten aan welke doelen zij werken (groeps- en individuele doelen) en hoe zij die doelen gaan realiseren. De groepsdoelen hangen op de datamuur, die de cockpit van ons onderwijs vormt, individuele doelen staan in de eigen datamap van het kind. Kinderen worden gestimuleerd en geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen.

(meer…)