074 - 85 16 516 info@expertis.nl
Home » Blog » 10 vragen aan Kees Vernooy over laaggeletterdheid en leesonderwijs

10 vragen aan Kees Vernooy over laaggeletterdheid en leesonderwijs

Op KomenskyPost staat een interessant artikel dat we graag met u willen delen.

Is de motivatie van leerlingen de belangrijkste drijfveer voor goed leesonderwijs (zoals onderstaande ingezonden brief in de Volkskrant suggereert)?

Er is wetenschappelijke consensus dat gemotiveerde lezers veel betere lezers zijn. Gemotiveerde lezers lezen meer en verwerven een grotere woordenschat en zijn daardoor beter begrijpende lezers. Vanaf 2000 behoren Nederlandse kinderen tot de minst gemotiveerde lezers in de wereld. Vooral Nederlandse jongens hebben in vergelijking met de rest van de wereld een opvallende hekel aan lezen. Kortom: leesmotivatie draagt in belangrijke mate bij aan de leesresultaten en het schoolsucces van leerlingen (Guthrie e.a. 2016). Motivatie is belangrijk, maar niet het aller belangrijkste. Leerlingen moeten zich competent, vaardig voelen met lezen. Is dit niet het geval dan neemt de motivatie om te lezen af of is soms helemaal niet aanwezig. Iets waar je niet goed in bent, doe je meestal niet gemotiveerd. Overigens: de demotivatie begint al vroeg. De literatuur toont, dat ongemotiveerde zwakke lezers reeds aan het begin van de schoolloopbaan achter zijn op hun klasgenoten en achter zullen blijven als er geen succesvolle interventies in het begin van het onderwijs plaatsvinden (Hedges & Gable, 2014)….

Share This